שביעי

בהצלחה!  ‹€ ƒ—’… œ~‡• ‡Ž ˜ƒŽ’Šƒ~ƒ ˜ƒ‡—‡ „‰–Œœ game.yba.org.il Š ƒŽ‰‡‚ ‹‡–’ ˜ƒ‰„Š ƒŠ‰ƒ˜ƒ ‚‡…‚ ˜~ ƒ–˜’ Š— ˜‡Š†‡€‡‚ ‚‰’‚Œ‚ ˜ƒŽ’Šƒ~ƒ ˜ƒ‡—‡ „‰–Œ ˜‰—ŒŽ ~‡• ‡Ž ‚—…‚‡… ‡Ž— ‹ƒ‡ ‹–ƒ’˜ (16.7.18 ~ œ ‚Žƒ—~–‚ ‚‡… ‹‡‰ƒ„‚ “‡–• Š~‡Ž ‚‰„ ˜—–‚ ‡ ‡ Š ‡ ” Š Šƒ Š  Œ ‹—Š ‡Š‡ ‚‰ „ ƒŽ•˜Š ‘ƒ’‰ Œ ˜Š ŠƒŠ Œ  ‡ ‡ ƒŒ  ‹ ƒ …Ž ˜–ƒ˜  ‡ ’ Š  Ž ˜‡— ‡Œ … — ‡ ƒ ƒ—  ‹ ‡—Ž ~ 6 Š  €–   ŒŠ ƒ• Š‚ ƒ~  ‡ ƒ ƒ — Œ Š ƒ • ‹ ‡ƒƒ— ‹ ‡ – ’  ƒ — ‡  ‡Œ ˜—–‚ ‡‡ŒŠ˜Š ‡˜…’—Œ ŒŠƒ• Š‚ƒ~ ‡ŠŠ‰‚ ŠƒŠŒ ŒŠƒ• ˜‡‡Š‡” ‡ Š Š ‰ ‚ –ƒ ˜ ‡ ‡ Š ‡”   — ‡˜ ‡Š Š

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==