שביעי

עותקים 60,000 עיתון לציבור הדתי 13.07.18 | א' באב התשע"ח | 314 ' גיליון מס 34 // אהרל'ה ויסברג שנה אורית מרכוס , דרור ובעלה ששכלו שלושה מבני משפחתם בטבח בנווה צוף לפני שנה, בראיון מצמרר "איבדתי אבא, אח ואחות, אבל לא ה פקתי להתאבל. זה הפכ לא ונ לאומי, כאילו זה כבר לא שלי. עכשיו אנחנו צריכימ לשמור על עצמנו" ‡  ƒ  ‡ Šƒ ŠŒ ˆ Š ‚ ‰… Œ ‚Ž ƒŒ ~ ˜ ‡ Œ  • ~ ‹  • ‚ ‚Ž ‡ ‰Œ  ‹ ‡ƒŒ ‡ Š ˜ ƒ € Š Œ ƒ ‹ ƒ‡ • ˜ ƒ€Š Œ A ‚~– ƒ ‚ ƒ ˆƒŽ ‡…Š ƒ… †‡ ‚  –—Œ ƒ ˆƒŽ‡ …‚ –— Œ  ƒŒ‡Œ * ˜ƒ‡~ ‰„Š 02-6731465 ˆƒŽ‡…ƒŒŠŠ ‚”ƒ– "ˆ–‚ ˜~ ˆŠ ‹‡Œƒ…‚Š•‚ ‡~Ž˜ƒ ƒ‡—‰ ‡Œ—–‚ 4 2 / / ג ל ש ר ב ל י ז י ד ו ד י ד ר ח ה ץ ע ו י ה ם ע ת " ו ש • ט ר מ ל ו א ל י ע ר ד ן י ב ח ת

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==