Next Page  1 / 48
Information
Show Menu
Next Page 1 / 48
Page Background

עיתון לציבור הדתי

24.02.17 |

כ"ח שבט התשע"ז

| 246 '

גליון מס

איש משמרות המהפכה שהפך רזא כהלילי, בריאיון מיוחד ל'שביעי'. CIA למרגל נועז בשירות ה- "המלחמה מול אירן היא בלתי נמנעת" 24 ' ישי פרידמן, עמ מרגל בטהראן עומר בן רובי, מנהל רשת ב' בתאגיד, על סרוגים ב'כאן', רבי נחמן ומה ביבי אמר על הכיפה שלו באולפני גל"צ 28 ' פרויקט השו"ת, עמ < התכנית לטיפול חשיפה: בנוער הגבעות בבנימין 14 ' עמ < מהכיתה עד לחופה: המורות שישדכו אתכם 20 ' עמ < המזוזות של פיראוס 22 ' בית המגרש, עמ <