Next Page  1 / 64
Information
Show Menu
Next Page 1 / 64
Page Background

עיתון לציבור הדתי

17.06.16 |

י"א סיון התשע"ו

| 213 '

גליון מס

שנים אחרי שאיבד את בני

14

משפחתו בפיגוע הרצחני באיתמר,

עשהאל שבו

עומד להתחתן

28 '

אהרל'ה ויסברג, עמ

גרשון הכהן

אלוף במיל'

חושב שהמתנחלים הם

השכפ"ץ של המדינה

16 '

עמ

פרשת הרב מצפת:

מהי עמדת ההלכה ביחס

לנפגעות וילדיהן?

10 '

עמ

מאמינה

יפעה סגל

בקרבות משפטיים נגד

גורמים אנטי ישראלים

26 '

פרויקט השו"ת, עמ