זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 35 עוז לתמורה תוכן עניינים - עוז לתמורה בסיס משרה 36 בעלי תפקידים 37 דרגות קידום 38 היקף העסקה מקסימלי 36 העסקה במשרה חלקית 36 העסקה מעבר למשרה 36 הצטרפות לעוז לתמורה 36 טבלאות שבוע העבודה 40-39 ליווי תלמידים בפעילות חוץ בית ספרית 38 מבנה שבוע העבודה לעו"ה ולמנהל 36 נקודות זכות במילוי תפקיד 38 נקודות הערכה 38 פיתוח מקצועי 38 שכר מורים 36 שכר מנהלים 36 תגמול בגין הישגי ביה"ס 38 עיקרי ההסכם )40 ׳ עד עמ 35 ׳ (מעמ תוכן עניינים - לפי א׳-ב׳

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==