זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 11 תוכן העניינים - אופק חדש גמולי השתלמות טרום אופק חדש 23 גמולי תפקיד 14 גננות באופק חדש 17-19 היקף משרה מינימאלי ברפורמה 13 היקפי משרות ביסודי - טבלאות שבוע עבודה 24-30 היקפי משרות בחט"ב - טבלאות שבוע עבודה 24-30 הנקה - שעת הורות 13 הפרשות לקופות גמל 15 ותק בהוראה 14 טבלאות שכר ותוספות שקליות 31-34 מבנה השכר באופק חדש 14 מבנה שבוע העבודה למורים 12 מבנה שבוע עבודה למורה אם/גננת אם בחט"צ וגננות שילוב 12 מבנה שבוע עבודה בבתי ספר רב שלביים 16 מבנה שבוע עבודה למנהלים וסגנים 16,17 מבנה שבוע עבודה למנהלים בחוות חקלאיות 17 מבנה שבוע עבודה של יועץ חינוכי 16 מבנה שבוע עבודה למורי של"ח 20 מבנה שבוע עבודה לגננות 17 מורי מכללות באופק חדש 19 מילוי מקום 16 מנהלים וסגנים באופק חדש 16-17 מנהלי המחלקות לחינוך באופק חדש 20 מורי של"ח באופק חדש 20 מענק יובל 16 מפקחים ומנהלים בתפקידי מטה באופק חדש 20 משך השיעורים 12 משרת אם למורה אב 14 מענק יוח"א 16 משרה 100-% - עבודה מעבר ל 13 עובד הוראה חדש 12 עובד הוראה לא אקדמאי קיים 12 פיזור ימי עבודה בשבוע 12 פיתוח מקצועי וקידום בדרגות 21-23 פיתוח מקצועי בשנת שבתון 22 פנסיה במסגרת הרפורמה 21 פעילות חוץ בית ספרית וגמול ליווי טיולים 14 פעילויות בית ספריות 13 פעילויות נוספות 12 שעות פרטניות 12 שעות שהייה 13 שעות תפקיד 15 שעות תפילה 12 תלוש המשכורת 41 אופק חדש עיקרי ההסכם )34 ׳ עד עמ 12 ׳ (מעמ תוכן עניינים - לפי א׳-ב׳ www.blogmorim.org.il מי דע מפורט בנושאים הקשורים ל"אופק חדש", טבלאות שכר ומיבנה שבוע העבודה ניתן למצוא באתר: 14:30-08:30 מינהלת אופק חדש בהסתדרות המורים לשירותכם - שעות הפעילות: ימים א'-ה' בין השעות יש ללחוץ על "אופק חדש " www.blogmorim.org.il ב אתר | 03-6949857 : פקס | 1-700-550-043 :) טלפון (רב קווי

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==