VIA magazine | מגזין ויה ארקדיה | נובמבר 2013 - page 30

30
The Magazine
of
Interior Design
and
Architecture
3) חי בשני עולמות מקבילים.
+
גל שחם (נשוי
לפרנסתו, הוא עוסק בניהול ופיקוח של בניה
פרטית, ואת הריגושים, האקסטרים ומה
שנותן את "טעם החיים", מקבל שחם במה
שהתחיל כתחביב והפך עם השנים למקצועי
ביותר - הספורט המוטורי, הכולל השתתפויות
בתחרויות ובמירוצים בארץ ובעולם.
"מאז ומתמיד הייתי חובב טיולים אתגריים"
אומר שחם, "לפני 8 שנים לערך, הצטרפנו
כמה חברים למסע ניווט בג'יפים, לא היו לנו
רקע וניסיון קודמים והתייחסנו לזה כאל
טיול אתגרי. כשהגענו לקו הסיום, התברר לנו
למרבה ההפתעה שהצוות שלנו הגיע למקום
חמישי מתוך 08 הצוותים שהשתתפו במסע.
התלהבתי מההישג והחלטתי לרכוש רכב טוב
יותר למרוצים, והשאר היסטוריה.
מאז השתתפנו בהמון תחרויות באירופה ואף
קיבלנו סיקור אוהד בעיתונות הזרה".
מאז אותה "שבת גורלית" לפני 8 שנים,
מנהל שחם שתי קריירות תובעניות ביותר
אבל גם שואבות השראה האחת מהשניה.
"נהג מרוצים חייב שתהיה לו משמעת חזקה
מאוד של אוכל ושתיה לפני מרוץ.
והוא נדרש לנהוג 41-21 שעות מבלי להזדקק
ללכת לשירותים.
איך משלבים את שתי הקריירות?
"אני אספר לך סיפור מהשטח" אומר שחם,
"סגרתי על עבודה עם לקוח וראיתי שהוא
מהסס ולא שקט לגבי העבודה איתי,
הוא הביע חשש שהראש שלי לא יהיה
בעבודה אלא בספורט ובמרוצים ואף הביע
חשש שאם חלילה יקרה לי משהו זה ישבש
את כל זמני העבודה.
למרות שיש בספורט הזה הרבה אדרנלין
והרפתקאות ונדמה כי זה ספורט מאוד מסוכן,
כדאי שאנשים ידעו כי על פי הסטטיסטיקה
זהו הספורט הכי פחות מסוכן מכל ספורט
האקסטרים בארץ ואני באופן אישי חייב
להגיע למרוצים בראש נקי כי אסור להיכנס
לרכב המירוצים כשאתה מוטרד או נמצא
באי שקט.
בהילוך
מהיר
"העוסקים בספורט מוטורי הם
חסרי פחד, בעלי משמעת חזקה
ואוהבי סיכונים" כזה הוא גל שחם
(64) ממושב משמרת.
1,31,32,33,34,35 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...36
Powered by FlippingBook