VIA magazine | מגזין ויה ארקדיה | נובמבר 2013 - page 3

טרנדים
מגמות העיצוב הבולטות לשנת 4102
אמנון בר אור - אדריכל שימור
הקשר בין אדריכלות, שימור וזיכרונות
COFFEE TABLE BOOKS
שיחה מעוררת השראה אצלכם בסלון
בהילוך מהיר
גל שחם משלב בין שתי אהבות
HOT ITEMS
כל מה שחם בזירת העיצוב
ניצן הורוביץ
תהליך היצירה של מעצב רב תחומי
4
10
14
מבנה הקיץ של גלריית סרפנטיין - לונדון
גיאומטריה חדשה בממלכה המאוחדת
24
מגלים עולם
אירועים, תערוכות ומופעים בעולם
26
30
32
20
M A G A Z I N E
N O V E M B E R 2 0 1 3
A u g u s t
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 2,36
Powered by FlippingBook