VIA magazine | מגזין ויה ארקדיה | נובמבר 2013 - page 27

27
The Hobbit -
The Desolation
of Smaug
31 בדצמבר
Black Friday
92 בנובמבר
הסרט השני בסדרת הסרטים המבוססת
על ספריו של טולקין - חובה לחובבי הז'אנר.
זהו הסייל הראשון שמתחיל את רכישת
המתנות לקריסמס.
Macy's
Thanksgiving
Day Parade, NY
82 בנובמבר
תהלוכה משגעת של בלוני ענק,
תזמורות ומפורסמים שיוצאת מרחוב 77
עד לחנות הכלבו הענקית מייסיס.
המסורתי...
Black Friday
יום למחרת נערך
Le Festival Des
Meilleurs Vins -
The Great
Wines Fair
7-6 בדצמבר
פסטיבל סקי
ברחבי לונדון
אוקטובר – פברואר
פסטיבל פיסול
בקרח -
אזור קנרי וורף
בלונדון
ינואר
תערוכת יינות וטעימות במרכז המסחר הפריזאי
.Carrousel du Louvre
היוקרתי
החלקה על הקרח ברחבי לונדון.
יגיעו ללונדון פסלים מכל העולם שיפסלו יצירות
בקרח. תהיה פעילות משפחתית וילמדו שם
את מי שירצה טכניקות בסיסיות לפיסול בקרח.
ללא תשלום.
1,28,29,30,31,32,33,34,35 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...36
Powered by FlippingBook