VIA magazine | מגזין ויה ארקדיה | נובמבר 2013 - page 24

מדי שנה, מזמינה הגלריה אדריכל בינלאומי
בולט, לבוא ולתכנן חלל זמני, שיארח תערוכות
הפתוחות לקהל המבקרים הרחב,
בין החודשים יוני לאוקטובר.
הביתן הזמני של גלרית סרפנטיין לשנת 3102,
תוכנן על ידי האדריכל היפני עטור הפרסים
.
SOU FUJIMOTO
פוג'ימוטו, בן ה-14, הוא הצעיר מבין
המתכננים של ביתן הקיץ ונבחר כמעצב
השלושה עשר בסדרה, שיתכנן את הפרויקט
השנתי המדובר. בכך, מצטרף פוג'ימוטו לשורה
מכובדת של אדריכלים שתכננו את הפרויקט
בשנים עברו - הרצוג ודה מורון (2102),
פרנק גרי (8002), אוסקר נימאייר (3002)
וזאהה חדיד, שהיתה הראשונה לעצב את
הפביליון של הגלריה בשנת 0002. המשותף
לכולם הוא העובדה שמדובר תמיד בפרויקט
הראשון שאדריכלים בקנה מידה זה מבצעים
בממלכה המאוחדת.
פוג'ימוטו נחשב לאחד מהאדריכלים
החשובים כיום בעולם וכפורץ דרך לדור
חדש של אדריכלים, שמכוונים את נקודת
המבט שלהם, בתפישתם התכנונית, למערכת
היחסים שלנו עם הסביבה הבנויה. בהשראת
מבנים אורגניים, כמו יער למשל, מזוהה כתב
היד האדריכלי של פוג'ימוטו עם פרויקטים
המתעסקים במתח הקיים בחלל שבין הטבע
והמלאכותיות.
את רוב המבנים שלו השלים פוג'ימוטו ביפן,
הן בפרויקטים שתכנן לסקטור הפרטי והן
לסקטור הציבורי כגון המוזיאון לאמנות
והספרייה באוניברסיטה
MUSASHINO
. הוא האדריכל היפני
MUSASHINO
לאמנות
השלישי שקיבל את ההזמנה לעצב את ביתן
הגלריה, בעקבות טויו איטו בשנת 2002
בשנת 9002.
SANAA
וסטודיו
בתיאורו את תפישת העיצוב שלו לביתן,
אמר שהוא מעוניין להציע
SOU
FUJIMOTO
"נוף אדריכלי" - שטח שקוף, שמעודד אנשים
מבנה הקיץ
של גלריית
סרפנטיין – לונדון
גלריית סרפנטיין, הממוקמת בגני
קנסינגטון שבהייד פארק לונדון,
נחשבת לאחת מהגלריות לאמנות
מודרנית ועכשווית האהובות ביותר בעיר.
מאת גיל רויטר
24
The Magazine
of
Interior Design
and
Architecture
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...36
Powered by FlippingBook