VIA magazine | מגזין ויה ארקדיה | נובמבר 2013 - page 21

צילום: איתי סיקולסקי
21
ומשם אימץ ראייה שונה ויכולת פיתוח של
פריטים יחודיים במגוון רחב של חומרים.
אחת האהבות הגדולות שלו היא תכנון ועיצוב
רהיטים ומערכות ריהוט ייחודיות.
אהבה זו באה לידי ביטוי בשיתוף פעולה
עם חברת רהיטי ילדים שבה הוא מכהן
כמעצב ראשי ומנהל מחלקת הפיתוח.
הכרת תהליכי הייצור השונים יחד עם הכישרון
והאהבה הגדולה לעיצוב, מאפשרים להורוביץ
לייצר מוצרים ייחודיים ואטרקטיביים
הנמכרים בלעדית בסניפי החברה, חלקם אף
זכו בהכרה ופרסים.
השראה יום יומית
את ההשראה ליצירותיו מקבל הורוביץ
מהדברים הפשוטים של היום יום ומכל
תחומי החיים, מהליכה לקולנוע ועד לחפצים
דוממים. "אני יכול לצפות בבן שלי משחק
בצעצוע ולקבל השראה מאופן חשיבתו
והשימוש במשחק".
בעיצובים שלו הוא מעדיף לעשות שימוש
בחומרים ראשוניים ומקוריים שהם הכי
קרובים לטבע ושעברו תהליך מועט של
תיעוש, זאת כדי להעניק למוצר הסופי
אותנטיות ונונשלנט. כך לדוגמא, בעבודה עם
ברזל הוא מעדיף לשמור על הקורוזיה או
לשמר את ריח העץ הטבעי. העיצובים, לדבריו,
נעשים בתוך חללים אישיים של הלקוחות
שמקיימים בהם שיגרת חיים ולכן העיצוב
צריך לשדר נוחות מירבית ולהשתלב בתוך
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...36
Powered by FlippingBook