VIA magazine | מגזין ויה ארקדיה | נובמבר 2013 - page 12

12
The Magazine
of
Interior Design
and
Architecture
לא פשוטה בחברה המודרנית שלנו שחינכה
דורות שלמים של אדריכלים להשמיד עדויות
עבר.
"כשאני מלמד את הסטודנטים שלי אדריכלות
(בבית ספר לאדריכלות באוניברסיטת תל
אביב ע"ש עזריאלי) אני מחזק אותם, בונה
להם את האגו ונותן להם להרגיש הכי טוב
בעולם, אך כשאני מלמד שימור - אני עושה
להם בדיוק את ההיפך".
השימור הוא פעולה שדורשת היכרות עמוקה
עם גווניה השונים של המורשת הבנויה ועם
התרבויות שהולידו אותה.
מטרתה לכבד ולהציל ממחיקה את הסימנים
שהותירו הדורות הקודמים בפני השטח.
היא אינה פעולה נוסטלגית שנועדה להנציח
אסתטיקה נכחדת, אלא פעולה פרשנית,
הנוגעת לעיצוב פניה התרבותיים של
העיר העכשווית.
תחום השימור בישראל הוא סיפור של מאבק
מתמשך שלמרות ההישגים שצבר בשני
העשורים האחרונים, לא השכיל לשמר את
המורשת וקידש את הריסת הישן לטובת
חידוש מתמיד של פניה של ארץ ישראל.
מטרת השימור היא לחזק ולהדגיש את
הזיכרונות שהבניין משדר. תפקידו של אדריכל
השימור הוא להעביר "חבילה תרבותית" של
זיכרונות מהעבר לעתיד דרך ההווה, מבלי
להזיק לו. עליו לקרוא את המבנה כמו טקסט
ולפענח את הסיפורים שמאחורי המבנים.
"החזון שלי", אומר בר אור "הוא חזון אישי,
פוליטי וחברתי - אני שואף שכולנו נבין
שבפיסת הקרקע הקטנה הזו שנקראת
ארץ ישראל, יש יותר מזיכרון אחד (הזיכרון
הפלסטינאי והיהודי) ושנדע להסתכל על זה
באופן מפוכח ולא לפחד מזה שאנחנו
לא לבד כאן. ההכרה בזיכרונות של האחר
ישביחו את החיים שלנו כאן בארץ ישראל.
אני באופן אישי מממש את החזון שלי
באמצעות השימור וההוראה לדורות הבאים".
פרופ' אדריכל אמנון בר אור, יליד 1591,
מתגורר בתל אביב. מלמד אדריכלות
בבית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי
באוניברסיטת תל אביב, הוציא ספר
"זמן שימור".
בשלושת העשורים האחרונים היה מעורב
במגוון רחב של פרויקטים לשימור, ביניהם:
וילה שוקן ברח' סמולנסקין 7 בירושלים,
בית העמודים ברחוב הרמב"ם בתל אביב,
בית ברזל הרובע היהודי בצפת, בית מני
יהודה הלוי 63 ת"א, בית שיף הרצל 31 ת"א,
ועוד.
השגרירות הרוסית לאחר עבודות השימור 0102
צילום: אבי לוי.
כריכת הספר זמן שימור
צילום: איתמר גרינברג
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...36
Powered by FlippingBook