VIA magazine | מגזין ויה ארקדיה | נובמבר 2013 - page 11

11
מהבניה במזרח, מהאומנות הקלאסית, מהמורשת היהודית ומהסגנון שהיה מקובל באותם ימים
ביפו. המבנה הטביע חותם מובהק על פניה של תל אביב בשנות העשרים.
בתחילת שנות ה-09 החלה להתגבש בתל אביב תפיסת השימור העירונית תחת ידיה של
האדריכלית ניצה סמוק ובמקביל צמחה המודעות הציבורית לנושא. בעירייה היו מעוניינים
בהקמת מגדלים ברחוב רוטשילד, מהטעם הברור כי המגדלים ישאירו את הנהלות הבנקים בת"א
והאזור יתפתח, אך זה יהיה על חשבון המבנים ההיסטוריים. הקולות בציבור שקראו לא להרוס
את המבנים ההיסטוריים שכנעו את העירייה למצוא פיתרון שהפך מאז לנוהג מקובל: היזם זכה
לזכויות בנייה מוגדלות שהותנו בשימור מחמיר של הבית ההיסטורי, כך שבשטח של בית לוין
נבנה מגדל אלרוב על חלקו הדרומי של המגרש על חשבון ביתן הנהג והגן, ומרתפי החניה של
המגדל נחפרו מתחת לבית לוין.
בית לוין היה תקדים חשוב בשימור בתל אביב מאחר שהדגים את האופן שיש בכוחו של
השימור לשמש כמנוף לפיתוח עירוני מבלי לוותר על ערכיו העיקריים.
במקצוע האדריכלות התאהב בר אור כשהיה בן 71, דרך הווארד רורק, הגיבור הראשי של הספר
"כמעיין המתגבר" של איין ראנד. הווארד רורק היה אדריכל גאון ואמיץ, ששמר על אהבתו
עד אחרי השחרור מהצבא אז ניסה להתקבל לטכניון ולבסוף מצא את עצמו לומד אדריכלות
בפירנצה. לאדריכלות השימור הגיע בר אור בתום הלימודים. צירופי מקרים הביאו אותו בסוף
שנות ה-07 עם קבוצה של אקדמאים שרצו להקים חיים אלטרנטיביים לצפת. הם גרו בעיר
העתיקה ובר אור התחיל לעבוד במשרד אדריכלות בעיר שחיפש עובד שיתמודד עם פרויקט
שקיבלו ממשרד הדתות - מיפוי וחקר בתי הכנסת העתיקים בעיר העתיקה. מאחר שלימודי
האדריכלות באיטליה כללו גם שנתיים של לימודי שימור הוא לקח על עצמו את הפרויקט.
תוך כדי עבודה הרגיש בר אור שחסר לו ידע בשימור והמשיך ללימודי ארכיאולוגיה.
לימודי הארכיאולוגיה גרמו לו לעסוק בשאלות הכרוכות בהקשר התרבותי הרחב וההיסטורי
של החיים בארץ ושל הסימנים שהותירו החיים האלה בנוף המקומי.
מה ההבדל בין אדריכלות רגילה לאדריכלות שימור?
"יש הבדל מהותי ביניהם, הבדל של 081 מעלות", אומר בר אור. "אדריכל רגיל מקבל מגרש
ובונה בית או כל מבנה אחר, אם המבנה מוצלח והבית יפה - כל המחמאות הולכות לאדריכל
וכך למעשה ממתגים את האדריכל שהוא מרכז העניינים. בשימור לעומת זאת אמורה להיות
ענווה גדולה, הבמה והתהילה היא של האדריכל המקורי ולא של אדריכל השימור.
מאדריכל שימור נדרשת מידה רבה של ביטול עצמי ופינוי מקום למי שקדמו לו, זו משימה
בית מני לפני עבודות השימור 5991
צילום: נועה שטייכרמן.
בית מני בתום עבודות השימור 3002
צילום: נועה שטייכרמן.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...36
Powered by FlippingBook