VIA magazine | מגזין ויה ארקדיה | נובמבר 2013 - page 10

10
The Magazine
of
Interior Design
and
Architecture
"אני אוהב לגעת בבניינים, להעביר יד על
הקירות, למשש את הטיח, לגרד בקצות
האצבעות את הצבע המתקלף.
הנגיעה בבניין היא עוד דרך לזכור אותו,
עוד דרך להזכיר אותו לעצמי. הנגיעה שלי
היא גם אמצעי הקליטה של הזיכרונות
שנשאבו לתוך החומרים ונספגו בהם לאורך
שנים" כך מתמצת אמנון בר אור את אהבתו
לאדריכלות השימור.
את עבודת השימור העצמאית הראשונה
שלו בתל אביב עשה בר אור על בית לוין
(השגרירות הרוסית לשעבר), שנבנה על ידי
האדריכל יהודה מגידוביץ בשנת 4291, בפינת
הרחובות רוטשילד ושד"ל ובזכותה קנה לו
שם בתחום השימור.
ברבות הימים הפך בית לוין לאחד מסמלי
המאבק לשימור. "היזם אלפרד אקירוב רכש
את הבנין בשנות ה-08 כשהוא נטוש, מוזנח
ומתפורר אך מרשים בחזותו, ופנה אלי
שאשמר את הבית ההיסטורי", מספר בר
אור, "זה היה אתגר ענק הן מבחינת חשיבות
הפרויקט בהקשר העירוני והן בשל המבצע
ההנדסי שחייב הקמת מרתפי חניה מתחת
לבנין ההיסטורי. החפירות נעשו כשהבנין
נתמך ע"י כלונסאות".
יהודה מגידוביץ, האדריכל של בית לוין, יצר
שפה אדריכלית ייחודית לו, בנייניו עשירים
בפריטים ובקישוטים ושואבים השראה
"אני משמר זיכרונות כי בלי זיכרון אין לנו עתיד"
אמנון בר אור
אדריכל שימור
צילום: נועה שטייכרמן.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 2,3,4,5,6,7,8,9,36
Powered by FlippingBook