תשתיות תעשיה ואנרגיה | גליון 19 | יולי-אוגוסט 2014 - page 4

Gas Technologies
-
)משנה למנכ"ל קבוצת אפקון(
אריה בן ישראל
-
(PRMS -
- )הפחתות לחץ
ARG
אמיר שריד - מנכ"ל
-
(CNG/NGV)
אופיר יהלום
-
)הסבות(
אבי יופר
אפקון החזקות הינה חברה לביצוע פרויקטי תשתית בעלת טכנולוגיות ייחודיות ומתקדמות, המציעה ללקוחותיה בישראל
ומחוץ לה מגוון יכולות, פתרונות ומוצרים בתחום התשתיות והטכנולוגיה, ובכלל זאת יכולת ביצוע פרויקטים מורכבים
ומשולבים, עתירי מערכות. הקבוצה עוסקת במגוון תחומי פעילות )פרויקטים בישראל ובחו"ל, ייצור, בקרה, סחר
ותקשורת(, המשלימים זה את זה לידי סל פתרונות רחב ומגוון לצרכי לקוחותיה בתחומי התשתית והטכנולוגיות. אפקון
החזקות נסחרת בבורסה בת"א, נשלטת ע"י מר שלמה שמלצר, מעסיקה מעל 002,1 עובדים ובעלת מחזור שנתי אשר
חצה את סכום המיליארד שח ב 2102.
בלחץ
PRMS
- גרמניה, לתכנון, ייצור והקמת תחנות
RMG
, הנה שותפות בין קבוצת אפקון החזקות ו
ARG J.V
חברת
גבוה, עבור חברת נתג"ז, לתשתית ההולכה והחלוקה של מדינת ישראל, משנת 5002.
, ,מערכות אודוריזציה,
Custody
)ווסתים, מוני
RMG
החברה עושה שימוש בציוד גז טבעי המתוכנן ומיוצר בחברת
, מתכננת
ARG
. בנוסף, חברת
AFCON
גז כרומטוגרף ועוד( וציוד חשמל, בקרה ותקשורת המיובא ומיוצר בקבוצת
ומנייה עבור מפעלי תעשיה גדולים ובינוניים.
PRS
ומייצרת מערכות
, פועלת ומשרתת את לקוחותיה בכל פרוייקטי הלחץ הגבוה, הבינוני והנמוך, עבור מפעלי
ARG
מחלקת השירות בחברת
.RMG
וציודי
DVGW
תעשיה גדולים, באמצעות טכנאי גז טבעי מוסמכי
מהגדולים בעולם, למתן פתרונות אספקת
CNG
אפקון מייצגת מספר ייצרני וספקי טכנולוגיות דחיסה ופריקת
( כאלטרנטיבה להובלה בצינור לאספקת גז לצרכני החלוקה עד הגעת תשתית
CNG/LNG)
גז טבעי דחוס ומנוזל
.Mother/Daughter Stations
וכן מערכות
Virtual Pipeline -
צנרת קבועה
חברת אלו מתכננות ומייצרות מדחסים, תחנות תדלוק וציוד דחיסה )מנפקות, אביזרים( לכל סוגי ציי הרכב לכל
תחומי הלחצים והספיקות )כולל חברות חלוקה ותחנות כוח( במודולים קומפקטיים ותעשייתיים.
052-5524101
052-5524452
052-3344331
052-5524252
מ
ייל
פרופיל פעילות
תחנות מדידה והפחתת לחץ
CNG/NGV
גז דחוס לתעשייה ותחבורה
פעילות הגז בקבוצה כוללת את פעילות ההסבות כקבלן ראשי המשלב את הביצוע הנדרש במפעל על מנת לחברו
לגז הטבעי בשילוב הסבת המבערים לדגמים דו או תלת דלקיים, אספקה והתקנה של מערכי גז יחד עם התאמה של
שאר מערכות המכשור, הבקרה, גילוי גז וההתקנות החשמליות והמכאניות תוך שמירה על הסטנדרטים הדרושים
לעבודה בסביבת הגז הטבעי. במהלך השנים צברה אפקון ניסיון רב בהסבות מפעלים גדולים ובינוניים לגז טבעי ,
תוך הכרות עם התקינה והרגולציה בארץ ובעולם.
צור קשר:
הסבות לגז טבעי
SSV
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 2,3,68
Powered by FlippingBook