תשתיות תעשיה ואנרגיה | גליון 19 | יולי-אוגוסט 2014 - page 16

מאת : אדיר פטל
צילום: זיו כץ
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...68
Powered by FlippingBook