שביעי

08.10.21 | ב' בחשון תשפ"ב | 457 גיליון שביעי | 8 צילום: מתוך הרשתות החברתיות ישי פרידמן פ ו ל י ט י מאחורי האדרת המחבלים: עמותה ישראלית ל"מאבק באלימות" עמותת 'בלדנא' יזמה את הכנת ציורי הקיר באום אל פחם, המהללים הארגון מזוהה עם מפלגת בל"ד, • את רוצחי השוטרים בהר הבית וזוכה למימון של מאות אלפי שקלים מממשלות אירופיות לפני כשבוע, בלב ישראל, התנו ו תמונותיהמ של מ פר מחבלימ על קיר ברחוב מרכזי באומ אל פחמ. צעירימ ערבימ-ישראלימ ציירו את פניהמ של מבצעי , שיצאו מהעיר ורצחו 2017 הפיגוע בהר הבית בשנת את השוטרימ ר "מ האיל תאוי ור "מ כמיל שנאנ ז"ל. לצד הגרפיטי, רי ו הצעירימ ציטוט של אחד הרו צחימ - "החיוכ של מחר יהיה יפה יותר בעזרת אללה" - אותו כתב יומ לפני הפיגוע. ציורי הקיר גרמו כאב רב לבני המשפחות השכולות, ומשטרת ישראל שלחה באישונ ליל כוחות י "מ שינקו את החרפה. ל'שביעי' נודע כי מאחורי היוזמה להאדרת המחב לימעומדת עמותת 'בלדנא', המזוהה עמ תנועת בל"ד, שזוכה למימונ ולמענקימ מכ פי ממשלות אירופיות. , ממשלת שבדיה NGO-Monitor לפי מכונ המחקר וכ פ אירופאי של ממשלות זרות המגיע דרכ תא European Endowment For Democracy גיד אלפ שקלימ 400- העבירו לעמותה יותר מ ( EED ) בשנת שעברה עבור פרויקט למאבק באלימות הערבית והקמת מנהיגות ערבית צעירה. 'בלדנא' פועלת בקרב צעירימ ערבימ-ישראלימ, ובינ חבריה נמנימ נציגת בל"ד באומ אל פחמ, עו"ד חנינ אגבאריה; מוראד חדאד מבכירי המפלגה; וד"ר ערינ הווארי, שמופיעה ברשימות בל"ד לכנ ת. בוועד העמו תה רשומות גמ מינא עטאריה ומונא באח, המזוהות כפעילות המפלגה בשפרעמ. ה'אמנית' שהובילה את הצעירימ היא יארא מחאג'נה (, טודנטית מצטיינת לתואר שני באוניבר יטת 27) חיפה, שעובדת כאחראית פרויקטימ בינ גלריית אומ אל פחמ למו ד האקדמי היוקרתי בצלאל שבירושלימ. גלריית אומ אל פחמ מתוקצבת בינ השאר על ידי משרד החינוכ ועל ידי קרנות יהודיות. מחאג'נה, אזר חית ישראל, פיר מה פו ט בפיי בוק בעקבות מחיקת הציורימ וכתבה כי "אפשר למחוק את הציורימ, אבל אי אפשר למחוק את האהבה שנתנו לנו בני משפחות השאהידימ, את הזיכרונות ואהבת המולדת". נאבקים באלימות ומהללים רוצחים האירוע ביב ציורי המחבלימ היה חלק מקמפיינ שע מותת 'בלדנא' מקדמת מאז פרצו מאורעות תשפ"א, ומ טרתו גיו כ פימ עבור צעירימ ערבימ שנעצרו במהומות. העמותה הקימה קרנ בשמ 'הכבוד והתקווה' לטובת הע צורימ, הפועלת בינ היתר לאי ופ תרומות עבור עורכי דינ וייעוצ משפטי, גיו משאבימ ופעילות תקשורתית וציבורית. ציורי הקיר של רוצחי השוטרימ היו ה פתח ליומ עיונ ופעילות ה ברה מטעמ 'בלדנא' למענ העצורימ. באופנ אירוני, אחת ממטרות הדגל של עמותת 'בלדנא' היא "מאבק באלימות" בקרב צעירימ ערבימ, וגמ "קי דומ ערכי הדמוקרטיה, קבלת האחר וערכימ פרוגר יביימ בקרב בני נוער". איכ זה משתלב עמ פעילות המהללת רוצחי שוטרימ ישראלימ? לא ברור. בעקבות חשיפת שביעי מתעתדימ בתנועת 'אמ תרצו' להגיש תלונה למשטרה נגד ארגונ בלדנא. תלונה נו פת הוג שה ליועצ המשפטי לממשלה נגד העמותה. ראש אגפ מחקר ומדיניות בתנועת אמ תרצו, אלונ שוורצר: "עמותת בלדנא מזה מ פר שנימ מקדמת שיח פוגעני וה תה כלפי מיעוטימ המבקשימ לקחת חלק בחברה הישראלית ובצה"ל. תלונות שהוגשו לפני מ פר שנימ בעקבות הפעילות המ וכנת שלהמ בדרישה לפרק את העמותה תקועות במשרד המשפטימ ואצל היעוצ המשפטי לממשלה. לצערנו עקב חו ר הטיפול רק הגביר את הפעילות הקיצונית של העמותה ועובדיה. אנו קוראימ למשרד המשפטימ לפעול בהקדמ לפירוק העמותה". מארגונ בלדנא לא נמ רה תגובה. גורמ במשלחת האיחוד האירופי בישראל מ ר לשביעי כי "ארגונ בלדנא כרגע לא מקבל תמיכה כ פית מהאיחוד האירופי". משגרירות שבדיה נמ ר לשביעי כי אינ "תמיכה ישי • רה" ממשרדי ממשלה לארגונ. מהללים רוצחים בלב ישראל. ציורי הקיר באום אל פחם, בשבוע שעבר יארא מחאג'נה, ה'אמנית' שמאחורי היוזמה, אזרחית ישראל: "אפשר למחוק את הציורים, אבל אי אפשר למחוק את האהבה שנתנו לנו בני משפחות השאהידים" חשיפה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==