שביעי

צילומים: מתוך האלבום הפרטי דביר עמר ל ז כר ו "הוא היה אדם אוהב שהסתתר מאחורי הג'ינג'יוּת והציניוּת" הרב עדין שטיינזלץ )אבן ישראל( כבש מיליוני לבבות מכל הקבוצות הסופר א.ב. יהושע, חתן פרס נובל ישראל אומן, • והרבדים בחברה ראש ישיבת שפע והנכד חוזרים לחוויותיהם האישיות איתו " בא תמיד דיבר איתנו על כל מה שעניינ אותנו, מכדורגל ועד חקלאות. על הנבחרת הגרועה של נ מרי נו, על חוויותיו כבלמ בנבחרת של הכיתה בבית ה פר", מ פר ישי פלנט, נכדו של הרב עדינ שטיינזלצ )אבנ יש .83 ראל( זצ"ל, שנפטר ב ופ השבוע שעבר בגיל "כשחשבתי לעזוב את ישיבת מקור חיימ וללכת לעבוד בחוות ירקות, אמא שלי אמרה לי שאדבר איתו קודמ", (. "רציתי את האישור שלו, והוא אמר לי 20) נזכר פלנט משפט מאוד יפה: 'יש הרבה יותר יכויימ שתפגוש מל פפונ ברחוב מאשר את ינו ... ב ופ, בחיימ, יש יותר יכוי שתתע ק בלבחור מלפפונימ מאשר שתפתור מש וואות'. הוא מאוד האמינ שאינ דבר כזה מ לול אחד נכונ, ושלא צריכ להכריח את כל האנשימ ללמוד גמרא. בא נתנ לי דרייב להרגיש שזה הדבר הנכונ". הרב שטיינזלצ נודע בעיקר בשל פירושו לתלמוד, אכ פעל בתחומימ רבימ נו פימ. "פעמ ישבתי עמ בא, וראיינתי אותו לעבודת שורשימ שהכנתי. שאלתי אותו ' בא, בכמה ארצות היית?'. 'לא יודע, בוא נ פור', , והוא צחק: 'תלוי איכ אתה 60- הוא ענה לי. הגענו ל מדינות, אז 100 ופר... אמ הייתי אומר שארה"ב שווה .'160- אנחנו כבר ב "מבחינתו, להגיע לקהילה היהודית בזימבבואה היה חשוב כמו לטו לארה"ב. היו לו קשרימ בע שרות מדינות והוא זכה להערכה עצומה מאנשי רוח ופילו ופימ. פעמ, כשהיה בבית חולימ, אמא שלי הביאה לו את פריו של אריכ ק טנר. הוא כל הזמנ ישב מול פר, והיו בו גאונות וידע עצומ בכל תחומ, אבל בתור בא היה לו צד ' חבקי'". אתה יכול לנקוב בדבר אחד מ וימ שלמדת ממנו  ותיקח איתכ? אתה יכול לשנות את האופי שלכ. מגיל 70 "שגמ בגיל היה לי קשה לדבר איתו ולהבינ אותו. הוא 12 עד 6 היה דמות שמעוררת יראת כבוד, והיינו מפחדימ מגודל האישיות שלו. חל אצלו שינוי אדיר. הוא היה הרבה יותר נגיש ופחות ציני". "הנגיש את הגמרא לאנשים כמונו" ה ופר א.ב. יהושע שיתפ את 'שביעי' בנקודת מבטו על הרב שטיינזלצ: "הוא עשה דברימ טובימ לעולמ החילוני, בככ שתירגמ את הגמרא והפכ אותה לנגישה יותר לאנשימ כמונו, שלא הייתה להמ שומ נגישות. גרנו בשכנות בטלביה, והיינו נפגשימ בביתו למפגשימ של ממש על הגמרא ועל עברו בעולמ החילוני. זכורימ לי גמ הפאנלימ המיוחדימ שהיו איתו במו קבה. הוא היה אדמ מורכב ומיוחד בחלקימ ובמשמעויות שאיגד בתוכו, לצד ההומור השובבי שלו". "אינ פק שהוא היה ענק", קובע חתנ פר נובל, פרופ' ישראל אומנ. "הוא הביא את התורה ואת דרכ החיימ שלנו לקבוצות רבות בעמ. אני זוכר את הדרשות שלו בשיקגו ואת השיחה שהייתה לנו בארבע עיניימ אצלו במכונ, אז נחשפתי לאישיותו ולרוחב הדעה שלו". גמ הרב יהונתנ גוטמנ, ראש ישיבת שפע ממו דותיו של הרב שטיינזלצ, נחשפ מקרוב לאישיותו. "הוא היה אדמ אוהב, שה תתר מאחורי הג'ינג'יוּת והציניוּת שלו. היינו יושבימ ב עודה שלישית וקוראימ פרקי אבות, ומיד הרב היה מתחיל לשאול שאלות, שעל פניו נראו פשוטות. במהירות הגענו למצב שאנחנו לא מוצאימ את הידיימ והרגליימ. הוא אהב להשאיר לנו חומר למחשבה, והיה חדור מחויבות לעמ ישראל, ולא רק לדתיימ. שומ דבר לא הבהיל אותו, ומעולמ לא ראינו אותו יוצא מהכלימ". • "הצד הסחבקי של סבא". ישי פלנט )משמאל, למטה( לצד סבו, הרב שטיינזלץ זצ"ל הרב שטיינזלץ עם הנשיא לשעבר שמעון פרס ז"ל סבא תמיד דיבר איתנו על כל מה שעניין אותנו, מכדורגל ועד חקלאות. על הנבחרת הגרועה של סן מרינו, על חוויותיו כבלם בנבחרת של הכיתה בבית הספר 14.08.20 | כ"ד באב תש"ף | 406 גיליון שביעי | 10

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==