שביעי

03.07.20 | י"א בתמוז תש"ף | 400 גיליון שביעי | 10 90 צילום: אוליבר פיטוסי, פלאש דביר עמר "אין מנוס מלהחמיר את הענישה. חוסר הוודאות יצר שחיקה" ראש המטה לביטחון לאומי, מאיר בן שבת, הציג בשיעור לקהילתו "יש כאלה שחושבים • במרכז שפירא את דילמות הקורונה בקבינט בטעות כי חובת התפילה במניין גוברת על איסור פיקוח נפש" ראש המטה לביטחונ לאומי, מאיר בנ שבת, הוא אחד מראשי קבינט הקורונה ונחשב יד ימינו של ראש הממשלה בנימינ נתניהו בתקופה רגישה זו. קשה להפ ריז בחשיבותו בתהליכ קבלת ההחלטות ביב התגברות התחלואה, אכ הוא מקפיד שלא להתראיינ וממעט לה שמיע את קולו בתקשורת. אלא שבפורומ אחד הוא מוכנ לדבר; מדי שבת נושא ראש המל"ל שיעור בקהילתו במרכז שפירא. "בנ שבת הציב בפנינו דילמות ערכיות", מעיד אחד המתפללימ. "הוא יפר שהגיעה בקשה למכונות הנ שמה מברזיל, בזמנ שלנו יש רזרבה ואצלמ זקוקימ למכונות. האמ להשאיר מכונות לשעת חירומ, או לתת לברזיל? כל המתפללימ השיבו פה אחד 'לה שאיר בישראל!'. ומה אמ ייכתב ב פרי ההי טוריה של ברזיל שבגלל שישראל לא ייעה, מתו ברזילאימ וכל ילד ונער בברזיל יידע פרט זה, הוא הקשה. לפתע המתפללימ שינו עמדתמ". ( מחמיר ומתפלל עד היומ במניינ רחוב. 54) בנ שבת "יש כאלה שחושבימ בטעות שחובת התפילה במניינ גוברת על פיקוח נפש", ה ביר לחבריו. "מי שמגיע לבית הכנ ת בלי מ יכה, גורמ לחילול השמ. חו ר הוודאות באשר לעתיד יצר תחושת שחיקה, אבל אנ שימ מתעייפימ והנגיפ לא. חושבימ שהשיא מאחורינו, וזו טעות לחלוטינ. המטו עדיינ לא נחת על הקר קע. אינ לנו פריבילגיה להתייאש, אנו צריכימ בעיקר נחישות והתמדה". ראש המל"ל שיתפ את המתפללימ בהתלבטויות שעלו בקבינט. "הייתה לנו דילמות תיעדופ: אמ תישאר מכונת הנשמה אחת, ולפנינו צעיר ומבוגר. ניתנ לצעיר שיש לו עוד שנימ לחיות, או למבוגר שיש לו יותר יכויי הצלה בזכות המכונה? זו דילמה כמו בגמרא, חיי עולמ לעומת חיי שעה. הבדידות והקושי של הזקנימ להישאר בבית, לעומת הרצונ לשמור על בריאותמ. "בשיקול של חיי אדמ מול המצב הכלכלי, בחרנו בחז"ל, שלפיהמ 'כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולמ מלא'. נלחמנו על כל נפש, על חשבונ הכל כלה. לדילמות חז"ל מלפני אלפיימ שנה יש ביטוי בחיי המעשה אצלנו". "איכוני השב"כ - החלטה מושכלת" מבחינת בנ שבת, הפתרונ לעלייה בתחלואה הוא הח מרת הענישה נגד מי שיפרו את ההגבלות. "אינ כאנ משהו זמני, וכל עוד לא יהיה חי ונ, הקורונה תלווה אותנו", הבהיר. "במציאות הקיימת אינ מנו אלא להחמיר את הענישה. הטוב ביותר הוא להצליח דרכ ה ברה ושכנוע, שצריכה להיות ערבות הדדית ואחריות אישית, בו כל אחד יכול להשפיע על האחר". בנ שבת, בעברו בכיר בשב"כ, גיבה באופנ מלא את חידוש איכוני השירות על המכשירימ ה לולריימ של אזרחי ישראל. "כשמדינה נקלעת ל כנה מפני טרור או מגיפה, הבחירה בשב"כ היא הכי הגיונית, מאוזנת ומושכלת. האמ אפשר לתחקר מאות חולימ שי פרו הימימ 14- על האנשימ שהיו בקרבתמ, ומה המ עשו ב האחרונימ? הזיכרונ מוגבל, והכי חשוב - המהירות. כדי להגיע לכל האנשימ צריכ הרבה מאוד זמנ, ובכל יומ נו פימ מאות חולימ חדשימ. את כל זה אפשר לח וכ עמ נתונימ מדויקימ, ואינ ברירה אלא להכני כלימ כאלה כדי להציל חיימ". את השיעור יימ במ ר: "לי חשוב שבעוד עשור יז כרו שמדינת ישראל עשתה הכל, והייתה פתוחה למרות הצרות לבני עמה. יותר מזה, לא גרנו ושלחנו מטו ימ לחו"ל, שיזכרו את המראות של חיילי צה"ל שמחלקימ • ועוזרימ לכלל האוכלו יות, יהודיות ומו למיות". מקפיד עדיין להתפלל במניין רחוב. בן שבת בשיקול בין חיי אדם למצב הכלכלי, נלחמנו על כל נפש על חשבון הכלכלה. לדילמות של חז"ל מלפני אלפיים שנה יש ביטוי בחיי המעשה שלנו

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==