שביעי

08.11.19 | י' בחשוון תש"ף | 379 גיליון שביעי | 16 צילום: --- דביר עמר חברה בית מדרש לחיים בית המדרש השיקומי 'מעלות' ברחובות מסייע לפגועי נפש לחזור המנהל יהונתן שוורץ: "יש כאלה שלא יודעים • ולהשתלב באפיקי החיים למה לקום בבוקר, ואצלנו הפכו לתלמידים מהמניין. זה מרפא בשבילם" מ לול חייו של יעקב )שמ בדוי( נראה שגרתי למדי עבור צעיר ציוני-דתי, הוא למד בישיבה תיכונית ו יימ שירות ה דר בצה"ל. עד שיומ אחד הכל התהפכ, כאשר חלה במחלת נפש. המחשבות על תואר אקדמי התחלפו בה תגרות ממושכת בביתו, הקשרימ החבריימ נותקו והאשפוזימ הפ יכיאטריימ הפכו לשגרת יומו. יעקב אינו מקרה יחיד או נדיר, ועשרות בני המגזר הדתי מכירימ היטב את מ כת היי ורימ שעבר. אלא שיעקב בחר שלא לשקוע בביתו; הוא פנה לבית המדרש השיקומי 'מעלות' ברחובות, וביקש להצטרפ ללימודימ. "אחרי שנימ של ה תגרות בבית, היה לו קשה להיכנ אלינו", מ פר מנהל בית המדרש יהונתנ שוורצ ( על ההתמודדות של יעקב, ומעניק הצצה ראשו 29) נה למו ד הייחודי שמתחבא מאור הזרקורימ. "תחילה היה יושב בשורה האחרונה, מ וגר בעצמו, ואט אט הוא החל להיכנ וללמוד. במהלכ השנימ הוא למד והתפתח מבחינה שיקומית, וכיומ הוא הוא לא רק תלמיד בבית המדרש אלא משתתפ גמ בכולל בקהילה שלו". חסידים לצד ליטאים, ויש גם חילונים דר יומו של בית המדרש השיקומי דומה לשאר בתי המדרש: זמני הלימוד הישיבתיימ פועלימ כ דרמ, תפי לות במניינ לצד דרי בוקר וצהריימ עמ חברותות ושי עורי גמרא. "אנחנו מאמינימ שהתורה היא כלי שיקומי ברמה הגבוהה ביותר. המרכיבימ שלה, הייחודיות שלה והמגוונ הגדול ביהדות, יכולימ לתת כלימ שיקומיימ כמו מ וגלות, מוטיבציה וערכיות. לכנ, לכל מתמודד אנחנו בונימ 'תוכנית שיקומ' - מערכת שעות ותוכנית ייעודית על פי הרצונות והיכולת שלו". לדבריו, עצמ הקמת בית המדרש נותנ למשתקמימ אור חיובי. "אצל אנשימ עמ פגיעות נפש, המשמעות לחיימ נשחקת. פעמימ רבות המ לא יודעימ למה לקומ בבוקר, ואצלנו במ גרת החברתית המ תלמידימ מהמ ניינ, שזה עצמו מרפא בשבילמ". פ ל הלימודימ ב'מעלות' מגוונ ביותר. הצוות, ההנהלה וחלק ניכר מחובשי בית המדרש המ דתיימ- תלמידימ, 50- לאומיימ, אכ בבית המדרש, המונה כ יושבימ גמ ח ידימ, ליטאימ וחוזרימ בתשובה וגמ חי לונימ. "כולמ נמצאימ יחד ולומדימ תורה, שהיא כלי עבורמ כדי לצאת מהמצב ולחייכ". כדי להתקבל לבית המדרש צריכ להיות 'זכאי ל שיקומ' המוכר על ידי הביטוח הלאומי כבעל נכות נפשית. מבחינה פורמלית בתי המדרש עובדימ עמ משרד הבריאות, ונחשבימ 'מועדונ תע וקתי'. "אצלנו לא מרוויחימ כ פ, עיקר השכר הוא בשמיימ, ומק בלימ רק החזרי נ יעות. בימי חמישי מתקיימ מבחנ בעבורו הלומדימ מקבלה מלגה לקניית פרימ ותש מישי קדושה, מה שמחזק את הביטחונ והערכ העצמי שלהמ", אומר שוורצ. בית המדרש מקבל ליווי ותמיכה של עובדימ ו ציאליימ היושבימ בו. לעיתימ המתמודד לומד לבד, בחברותא או עמ פנ יונרימ שמלמדימ במקומ בהתנד בות. איש מקצוע הקרוי 'משלב תורני בקהילה', נפגש עמ המתמודדימ לעיתימ תכופות ומעניק להמ ליווי בכוללימ, בבתי מדרש ובבתי הכנ יות. "אנחנו יושבימ ברחובות, אבל מלווימ מתמודדימ בנ ציונה, גדרה, מזכרת בתיה, קריית עקרונ, ראשונ לציונ, רמלה ולוד. קידמנו עכשיו תוכנית שבה אנשימ מהקהילה ילמדו איתמ חברותא בכולל תמורת תשלומ. הגישה של משרד הבריאות היא שאמ בעבר היו מ תג רימ בבית חולימ פ יכיאטרי, כיומ המטרה היא להשת • לב בקהילה, תוכ ח יכת אלפי מיטות לבתי החולימ". "התורה היא כלי שיקומי". לימודים ב'מעלות' אחרי שנים של הסתגרות בבית, ליעקב היה קשה. בתחילה היה יושב בשורה האחרונה, ואט אט הוא החל להיכנס וללמוד. היום הוא כבר משתתף גם בכולל בקהילה יהונתן שוורץ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==