שביעי

לפרטימ חפשו אותנו בפיי בוק מוזמנימ למאות משפחות ברחבי הארצ המארחות בביתמ לימוד ליל שבועות כולמ מוזמנימ לחוויית לימוד בחג השבועות בכל חלקי הארצ 19.5 , אור ל-ו' יונ | מוצאי שבת כ”ח אייר-ג' יונ | 2-6.6 | ' אירועימ מקדימימ יתקיימו בימימ: א'-ה øãðãß÷ß áåç ëçáìãê לע”נ ציפורה דבורה קרוניצ בת ר’ יו פ הלוי וחנה )יושפה( ז”ל הכני ה חופשית בקרוב! דרת כנ י הקיצ של צהר עותקים 60,000 עיתון לציבור הדתי 31.05.19 | כ"ו באייר התשע"ט | 357 ' גיליון מס הקומקום הבריאותי לשבת! זמני השבת כניסה יציאה י-ם ת"א חיפה KENNEDY.CO.IL | 03-9537790 : להזמנות 19:04 19:19 19:12 20:21 20:24 20:25 המאבק עם הפלסטינים, ניסיונות ההשפעה של טורקיה וירדן, הפנייה לעזרת הציבור והבית שנושא את שמו של שנים לאחר 52 • ארי פולד ז”ל שחרור ירושלים, הקרבות על זהותה ממשיכים להתנהל מתחת לפני השטח 32 // יעקב מאיר עדות מצמררת ממבוא מודיעים: "הבית היה עבורי מקלט מהשכול, 18 // ועכשיו הוא איננו" ם י ל ש ו ר י ם ו י 3 8 / / ת " ו ש ה ט ק י ו ר פ ב ר י מ ז ל א י נ ד

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==