שביעי

47 | 25.01.19 | י"ט בשבט תשע"ט | 340 גיליון שביעי bashtiblach@shvii.co.il בת י כנסת המעוניינים להשתתף במדור, אנא פנו למייל ……… ם י א נ ו מ ש ח ' ד י מ ת ה ר נ ' א ב י ק ע י נ ב ת ב י ש י בית כנסת אחד בשבוע שילה פריד קצת היסטוריה: בית המדרש נמצא בישיבת בני עקיבא נר תמיד שבכני ה לישוב חשמונאימ. מבנה בית המדרש גדול ומרשימ שנימ ע"י משפחת 17 ונתרמ לפני כ פינקלשטיינ מארה"ב. כחלק מתפי ת הישיבה כקהילתית, תושבי היישוב מגיעימ לתפילות בישיבה, ללימוד חברותות, ערבי אבות ובנימ ועוד. נוסחי תפילות: נו ח התפילה לפי החזנ העולה, אבל בכל מקרה קדושה נאמרת במנגינה של עדות מזרח ובשירה. בשבת, הריהוט במקומ מ ודר כבית כנ ת פרדי בצורת חי"ת כשבמרכז הבמה. זה נותנ הרגשה של ביחד. בתפילות ראש חודש מצטרפימ לתפילה כלי נגינה, התפילה מעט ארוכה יותר אבל האווירה שווה את זה. גבאים: שני תלמידימ מתוקימ מתנ ימקי ואחראימ: מהשביעית. יהונדב ג'אנ מהשמינית ו המ דואגימ להעלות לתורה לפי דר ולא לקפח אפ אחד. דמויות בולטות: רבני הישיבה והצוות הרב החינוכי, בראשות ראש הישיבה. איתמר ליברמנ נחטף בקידוש: בכל יומ מתקיימ לימוד ב'בית מדרש נוער' המלווה בכיבוד עשיר. בנו פ, אחת לכמה שבועות מתקיימ בימי חמישי בערב צ'ולנטיש לכבוד שבת, עמ צ'ולנט מעולה שמכינ הקייטרינג של הישיבה. עזרת הנשים: לא גדולה, אכ מתרחבת לפי הצורכ. בימימ נוראימ ובפורימ היא מתמלאת עד אפ מקומ. בערבי הורימ יושבות האמהות יחד עמ הבנימ ללימוד. רגע בלתי נשכח: לאחרונה נחנכ ארונ קודש חדש הנותנ ביטוי לערכי הציונות דתית. על זכוכיות הויטראז' ועל הפרוכת מובא המדרש 'ככ גאולתנ של ישראל בתחילה קמעא קמעא כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת', יחד עמ תמונות של דגל ישראל, טלית ועוד אלמנטימ. הארונ נתרמ ע"י שני אחימ יהודימ מקו טה-ריקה שביקשו להביא לידי ביטוי את הציונות, הגאולה והכמיהה לארצ ישראל. אסור לפספס: שיעור מ ילת ישרימ כל בוקר, הרבה לפני זמנ התפילה. מעגל הלומדימ מתרחב מיומ ליומ. נפלא לראות את הלומדימ מגיעימ מוקדמ בבוקר ויושבימ עמ ראש הישיבה, הרב איתמר ללימוד. מילה שלנו: הישיבה רואה עצמה ופועלת כמקור תורני לכלל תושבי היישוב. מזמינימ את כולמ להצטרפ למגוונ האפשרויות עמ הבנימ, לבד, בחברותות, תפילות ולימוד. בית המדרש פתוח ופעיל. בואו בשמחה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==