שביעי

25.01.19 | י"ט בשבט תשע"ט | 340 גיליון שביעי | 14 אילוסטרציה | 90 צילום: נתי שוחט, פלאש "כולם עוסקים בגמילה מהסמארטפון, אנחנו מתרכזים בתוכנית מניעה" הפסיכולוג החינוכי יוסי אוסדון הגה תוכנית מהפכנית ללימוד "גם אם • 'נהיגה' נכונה בטלפון, וזוכה להצלחה בבתי ספר בצפון נשבור את המכשיר הסלולרי, הוא לא ייעלם. צריך לעשות מעשה" רק אחרי הטיול שנחת עליהמ במפתיע, שבו התניידו מבלי להיות צמודימ ל מארטפונ ולפתע התפתחו ביניהמ שיחות נפש שלא היו מעולמ, המ הבינו שהמ לומדימ זה לצד זה שנתיימ ואינ מי שהו שבאמת מכיר את ה ביבה שלו - משומ שכולמ נמצאימ כל היומ בטלפונ הנייד. בכל ערב, כששבו מהטיול, לפני שהוצמדו שוב למ כ, המשיכו הדיונימ על ה כנות שבמכשיר החכמ, והתלמידימ הבינו איזו כנה טומנ המכשיר, כיצד התנתקו מהעולמ מ ביב, מהלימודימ ומ דר היומ, בעקבות ' רט טוב' שנת קלו בו במשכ היומ. בחוזרמ לכיתה המ ישבו עמ המחנכ ודנו כיצד לה שתמש בכלי שבידמ לתועלת ולא במקומ החברימ. ככ הוחלט שמשימות כיתתיות יועברו בינ החברימ בט לפונ או על הלוח בכיתה; ככ המ קבעו שלא לה תכתב זה עמ זה כשהמ נמצאימ בבית ה פר זה ליד זה; המ החליטו שלא לכתוב בשומ תוכנה חברתית יותר ממשפט או שניימ, כדי שהדבר לא יהיה תחליפ לשיחת פנימ אל פנימ. זו השיטה שמריצ יו י או דונ, פ יכולוג חינו כי מרמת הגולנ, בבתי ה פר. במ גרת התוכנית שרקמ, הוא מכשיר את צוות בתי ה פר ללמד את התלמידימ 'לנהוג נכונ' במכשירימ חכמימ, בלי לה תמכר. הטיול הזה הוא רק אחת הדרכימ, אבל זו יכולה להיות משימה כיתתית שבה אינ משתמשימ בטלפונימ לולריימ, אלא מכריחימ את התלמידימ לדבר זה עמ זה. כל בית פר יכול לבחור לעצמו כיצד לעשות זאת. או דונ וצוותו מכשירימ את הצ וות החינוכי כיצד להפוכ להיות 'מורימ לנהיגה' על ה מארטפונ. "מאז כני ת הטלפונ החכמ לחיינו, שמתי לב לשי נוי בהתנהגות התלמידימ - עייפות, טווח קשב קטנ, מגרשי משחקימ דלילימ ועיניימ התקועות תדיר במ כימ", אומר או דונ. "המחקרימ מצביעימ על קשת רחבה של פגיעות כתוצאה מהשימוש ב מארטפונ - פגיעה ביכולת הקוגניטיבית ובזיכרונ, הגברת ההת נהגות האגר יבית, שימיינג ועלייה בשיעור תאונות דרכימ של צעירימ, וכל זאת בלי שאמרנו מילה אחת על התוכנ שאליו נחשפימ הילדימ. אז החלטתי שחייבימ לעשות עמ זה משהו". כמו לרכוב על סוס פרא התוכנית נקראת 'תוכנית המו טאנג' על שמ ו המו טאנג, שהוא ו פראי ועוצמתי - בדומה לעוצמתו הלא מבוקרת של ה מארטפונ. אדמ שאינו רוכב מנו ה ומיומנ לא ינ ה לרכוב על ו פרא. "לא קיימות בעולמ תוכניות מניעה ל מארטפונ, אלא רק תוכניות גמילה. אי אפשר לטמונ את הראש, אי אפשר לשבור את ה מארטפונ ולחשוב שהוא ייע למ", מ ביר או דונ. התוכנית מביאה את משתתפיה להפנימ בעצממ את הנזקימ שמ ב השימוש הלא נכונ בטלפונ החכמ, ומצי עה פתרונות לצמצמ אותמ. "הכל עדיינ בשלבי התחלה, לכנ אינ ממש כללימ של 'עשה' או 'אל תעשה'. כל חברה קובעת לעצמה, והתועלת המרכזית היא שפתאומ • אנשימ מודעימ לנזק. גמ זו מהפכה". לא גזירת גורל. בני נוער משחקים בסלולרי מחקרים מצביעים על פגיעה ביכולת הקוגניטיבית ובזיכרון, הגברת התנהגות אגרסיבית, שימיינג ועלייה בשיעור תאונות של צעירים, בגלל השימוש בסמארטפון אהרן גרנות ח י נ ו ך יוסי אוסדון

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==