שביעי

02.11.18 | כ"ד בחשון תשע"ט | 328 גיליון שביעי | 2 הערת שוליים אלחנן בן אורי מילה שלנו עיתון לציבור הדתי בזמנ האחרונ ע קה שרת המשפטימ איילת שקד, ביוזמה להפיכת בחירת היועצ המשפטי למשרדי הממשלה למשרת אמונ שנתונה להעדפת השר המכהנ. אולי כדאי שבמ גרת יוזמה זו, היא תפעל לבטל כליל את משרות היועצימ המשפטיימ כולמ. זו משרה מיותרת. ה כמ השלומ עמ ממלכת ירדנ משנת , שהמלכ עבדאללה טוענ לביטולו מכוח הוראות הה כמ עצמו - מוכיח זאת. 1994 שנימ היה מתברר 25 אמ הייתה השרה ובנ זוגה, או בני זוג אחרימ, רוכשימ דירה למגוריהמ, ולאחר שמוכר הדירה להמ, יכול לדרוש לקבל את הדירה לחזקתו. היו רוכשי הדירה תובעימ את היוהמ"ש שליווה מטעממ את רכישת הדירה, על רשלנותו בני וח הה כמ. שנימ המ עלולימ לאבד את 25 המ לא היו מה ימ לתבוע כ פימ, על ככ שלא הזהיר אותמ, שבתוכ החזקה בדירתמ. המ יטענו, וככ גמ יחליט בית המשפט, כי חובתו של האחראי לעריכת הה כמ, להזהיר שנימ יופקע מחזקתמ. 25 את רוכשי הדירה מפני תשלומ עבור נכ שבתוכ שהיה מעורב בה כמ השלומ הוא אליקימ רובינשטיינ )שופט ביהמ"ש 1994 היוהמ"ש לממשלה בשנת 25 . העליונ בדימו (. ראש הממשלה - יצחק רבינ, שר החוצ - שמעונ פר , גנ שר החוצ - יו י ביילינ שנימ הנ תקופה לא קצרה בחיי אדמ, אכ המ 'הֶרֶפ-עַיִנ' בחיי אומה ובדברי ימי עולמ. שנימ יצטרכו לעזוב את שדותיהמ, שהרי אחרת לא היו 25 חקלאי נהריימ וצופר לא הוזהרו כי לאחר מעלימ קול זעקה. גמ לפנינו, אזרחי ישראל, לא נשמעה בשעתו כל אזהרה מטעמ שומ יועצ משפטי, ראש שנימ. 25 ממשלה, שרימ ו גנימ, שמדובר בה כמ שיכול לפקוע בהתאמ לרצונו של הצד השני בתומ הטיעונ של היוהמ"ש לממשלה ושל בכירי המשפט בישראל כנגד יוזמתה של השרה שקד, מתקשט בטיעונ שתפקיד היועמ"ש לשמור בצורה קפידה על האינטר של האזרחימ והמדינה. מ תבר שלא זו המציאות שאנו והחקלאימ הנ"ל חוֹוִימ כיומ. שיטת הבחירה של היוהמ"ש של משרדי הממשלה השונימ היא שולית בחשיבותה. יועצ משפטי, שופט, ראש ממשלה, שרימ, גנימ ואחרימ, מקבלימ משכורת ופנ יה בשיעור שונה מאלה של קלדנית של ה כמימ ופרוטוקולימ, רק משומ האחריות שמוטלת עליהמ לעריכת מ מכימ משפטיימ תקינימ. כל עוד לא נפנימ, שכל אלה יחדיו חייבימ במתנ דינ וחשבונ, נקבל תמיד יועצימ, שופטימ, וחברי מו דות שלטונ אחרימ, לוקימ בתפקודמ. תהא שיטת בחירתמ אשר תהא. 328 ' גליון מס פרשת חיי שרה 02.11.18 כ"ד בחשון תשע"ט 24724 , עכו 6444 . כתובת: ת.ד 072-2310000 :' טל 1534-9553325 : פקס www.shvii.co.il את ר: דוא"ל מערכת: ma.shvii@shvii.co.il דוא"ל סטודיו: studio7@shvii.co.il דוא"ל פרסום: sales@shvii.co.il 050-6072869 : לפרסום הפצה: יוסי בן הדור 'מקור ראשון' b 0528908518 @gmail.com 052-8908518 רובי לוזון - 'שביעי' הוצאה לאור: הילה ניסן פרידמן עורכת: אור יום טוב מפיקת מערכת: מנהלי פרסום: 050-6072869 : חיים מיכאליס 052-4767098 : נדיה לוי תמר שוק, הילה כהן, עיצוב: צופיה צדרבוים אהרל'ה ויסברג, יעקב מאיר, כתבים: שילה פריד, אליהו גליל אמנון שומרון, אלי טורים ומדורים: סהר, שרון רוטר, יעל שבח, אור רייכרט, איתמר מרילוס, שבתאי שירן, חלי בן שחר, מאיר פרייליכמן, אביה הר-נוי אלחנן בן אורי קריקטורה: דוד תורג'מן הגהה: יוסי זליגר, נעמי מלאכי צילומי שער: למערכת שמורה הזכות לקבל או לדחות מודעות שלא עפ"י רוח העיתון. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. תיעדתם אירוע, יש לכם סיפור מעניין, משהו שכדאי שכולם ידעו עליו, מידע חשוב, רוצים לברך מישהו, לאחל מזל טוב? אתם מוזמנים לשלוח לנו: ma.shvii@shvii.co.il חפשו אותנו ב- 052-8908518 yossib@makorrishon.co.il 9248 *

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==