שביעי

בהצלחה!  ‹€ ƒ—’… œ~‡• ‡Ž ˜ƒŽ’Šƒ~ƒ ˜ƒ‡—‡ „‰–Œœ game.yba.org.il Š ƒŽ‰‡‚ ‹‡–’ ˜ƒ‰„Š ƒŠ‰ƒ˜ƒ ‚‡…‚ ˜~ ƒ–˜’ Š— ˜‡Š†‡€‡‚ ‚‰’‚Œ‚ ˜ƒŽ’Šƒ~ƒ ˜ƒ‡—‡ „‰–Œ ˜‰—ŒŽ ~‡• ‡Ž ‚—…‚‡… ‡Ž— ‹ƒ‡ ‹–ƒ’˜ (23.7.18 ~ ~?‡ ‚‡‡Ž—‚ ‚‡… ‹‡‰ƒ„‚ —ƒ~ ‡˜‡~ ‚‰„ ˜—–‚ ‡‡ŒŠ˜Š ŠƒŠŒ •– ‡Ž €ƒ”–‚ ˜‡–• ~‡• ‡Ž ˜‡—‡Œ …— ‡ƒƒ— ‹‡—Ž~ 6 Š €–  ŒŠƒ• Š‚ƒ~ ‡ŠŠ‰‚ –ƒ‡”Š ŠƒŠŒ ˜‡‡Š‡” Œ’ƒ~• Š‡ ‚˜‰„ …— ‡ƒƒ— ŒŠƒ• ƒŽ•˜Š ‘ƒ’‰ ‹‡ƒƒ— ‹‡–’ ƒ— ‡‡Œ ˜—–‚ ‡‡ŒŠ˜Š ‡˜…’—Œ ŒŠƒ• Š‚ƒ~ ‡ŠŠ‰‚ ŠƒŠŒ ŒŠƒ• ˜‡‡Š‡”

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==