שביעי

22.06.18 | ט' בתמוז תשע"ח | 311 גיליון שביעי | 50 איתמר מרילוס ס י פ ו ר מההפטרה תאונת דרכימ קשה ב ופ שנות העש רימ לחייה, הותירה את אילנית צור אריה - אישה נמרצת, שו פעת יוזמות ועובדת וציאלית מ ורה - מרו קת גופנית ונפשית. היא כבר נחשבה כמתה, ואלמלא פעולת ייאוש של הפרמדיק שעבר במקומ והנשימ אותה באמצעות קשית דקות ארוכות, לא הייתה ניצלת. 'מה אביא לכ מתנה' מפגיש את קוראיו עמ תעצומות הנפש של אילנית, עמ ביטחונה המוחלט בטוב, ועמ אמונה גדולה במי שהביא לה את המתנה. יפור ההישרדות שלה )שהוא כמובנ אמיתי לגמרי למי שתהה( משתלב עמ הרצונ להעניק לאחרימ ועמ החיימ המשמעותיימ שאותמ בחרה לחיות למרות כל הקשיימ שמלווימ אותה מאז. אילנית מחפשת מענה לחידת חייה: מי אני ומהו הדבר שלשמו אני כאנ? ה פר מנ ה לענות על השאלה הזו. החיים על פי ינון נדב נוה איורים: נעמה להב עמ' 127 / ' הוצאת 'ידיעות ספרים כשמר פודלמן היה ילד נדב נוה, הרבע של אנדרדוס, סולל לו דרך נוספת כסופר ילדים מלא האיורים המוצלחים הופכים את ינון לילד שכולם מתאהבים בו • בהומור מירב מגני מה אביא לכ מתנה / עמ' 144 / ' הוצאת 'בית אל את נדב נווה רבימ מכירימ כמר פודל מנ מ'אנדרדו '. הדמות שלו שמ מתייחדת בהומור ב גנונ א-לה מי טר בינ. הפ רצופימ התמוהימ, קו המחשבה הפתלתל והביזארי והגופניות המרושלת, הפכו את הדמות שלו לנזכרת במיוחד לכל מי שחובב את המערכונימ של החבורה המש עשעת )וביניהמ כמובנ אני!(. עכשיו הוא מוציא פר. קווי המתאר הכלליימ: ינונ הוא נער דתי שרוצה לזכות בתואר 'תלמיד השנה 11 בנ בבית ה פר', ולשמ ככ הוא צריכ לעשות כמה שיותר מעשימ טובימ. הרצונ שלו לז כות נתקל בכל מיני קשיימ: החבר הפרוע דובי )שאימא שלו 'לא ובלת', אבל אינ לה ברירה כי אימא של דובי חברה שלה ממזמנ(, ההורימ הקפדנימ שלא ממהרימ להעניק לו חתימות על מעשימ טובימ וכ מובנ הוא עצמו. באחד הקטעימ המשעש עימ ב פר הוא מניח את הגרביימ הרטובות שלו לייבוש על מתלה בכיתה. ינונ לא שמ לב שהגרביימ מתפקדימ באופנ נהדר כת חליפ שתי פאות ראשו של דוד בנ גוריונ שתמונתו נתלית בכיתה. מרגיש לי קצת לא הוגנ להתפתות ולש פוט את יכולות הכתיבה של נדב נווה לפי יכולות המשחק שלו. יש לא מעט הבר קות ב פר, וחלק רציני לגמרי מזה מגיע למאיירת נעמה להב שהצליחה לחדד את הפאנצ'ימ על ינונ ולהפוכ את הדמות שלו למשעשעת ומגוחכת. בהחלט היה אפשר להזדהות עמ ינונ שמטפ מעל גדר בי" להחזיר את הכדור, ומ ונג'ר על ידי הח ברימ לקנות ארטיקימ לכולמ. האיור שבו רואימ את ינונ המטפ כשילדימ אח רימ מתלחשימ ביניהמ "זה הילד שהביא את הכדור...תותח", הוא דוגמה נהדרת לאיורימ שמו יפימ המונ ל פר. פה ושמ הרגשתי שהיו פ קאות שקצת האטו את העלילה ולא הו יפו לדמות של ינונ. אמ בכל זאת נחזור למר פודלמנ, נראה שהילד ינונ הוא קצת גר ת הילד של פודלמנ המ בוגר. הוא מלא בכוונות טובות אבל תמיד איכשהו מצליח לה תבכ יותר מהממוצע. מעניינ שהנישה הדתית, שאנדרדו מתמ צאימ בה היטב, לא נוכחת ב פר. פה ושמ יש אנקדוטות שמעידות על ינונ הדתי, אבל ברוב ה פר ההתנהגות וההומור שלו בהחלט יכולימ להיות מובנימ גמ על ידי ילד לא דתי שיקרא את ה פר. לפעמימ הרגשתי שהפאנצ'ימ שאותי הצחיקו לא , אבל 11- יעברו את מבחנ הילדימ בני ה לא בדקתי את ההשערה הזו בפועל. אבל אחרי כל הביקורת שלי אני חותמ לגמרי על מה שנכתב בגב ה פר, " פר כיפי, משעשע ומרעננ". קחו לכמ שעה שעה וחצי ותקראו אותו. אומנמ הוא מיועד לילדימ, אבל אפשר לאהוב אותו גמ כמה שנימ טובות אחרי יומ הי ודי או הישיבה. האמ ינונ הצליח להיות התלמיד המצטיינ? האמת היא שהחוויות שלו בדרכ לשמ מע • ניינות הרבה יותר מהתשובה לשאלה הזו. איור: נעמה להב, מתוך הספר

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==