שביעי

16.02.18 | א' אדר תשע"ח | 294 גיליון שביעי | 14 חלי בן שחר משפחה "'חשוכי ילדים' זה ביטוי קשה" שרה ודודי בפלר הפכו להורים אחרי חמש שנות טיפולי פוריות, עכשיו הם מנסים לסייע לזוגות • מלוות בלא מעט קשיים ומשברים שנתקלים בקושי דומה ושולחים מסר לחברה: די לשיפוטיות "היינו זוג בלי ילדימ וח רה לנו מאוד חברה. גרנו בגבעת מרדכי, שכונה ירושלמית עתירת ילדימ. למ רות שעבדנו קרוב לבית, נ ענו ברכב כי לא רצינו לעבור ברחובות בשעה שכולמ בדיוק או פימ מהמעו נות. יכולנו להגיד 'ניקח את עצמנו בידיימ, נעבור שמ עד שזה יפ יק להכאיב', אבל ההתמודדות עמ טיפולי הפוריות היתה קשה גמ ככה והיה יותר נוח להתכנ בבועה שלנו". שנימ ארוכות ולא פשוטות עברו על דורונ ושרה מקריית מלאכי, כשעברו בבי טיפולימ 31 בפלר, בני והריונות שכשלו. כיומ, כהורימ מאושרימ וגאימ לאב , המ החליטו לעזור למי שהיה במצבמ. בני 5- רהמ בנ ה הזוג הקימו את עמותת אדו"ה, ובעוד כשבועיימ יערכו כנ העצמה תחת הכותרת 'אחותנו את' שמטרתו אחת: הענקת מענה חברתי לזוגות שמתקשימ בדרכמ להקמת משפחה, כפי שהמ היו. הכנ בהנחיית יונ רהב מאיר, יתקיימ בהשתתפות ד"ר חנה קטנ והרב דוד דודקביצ, וי תיימ בהופעה ו יפור אישי של רוחמה בנ יו פ. ה טטי טיקה מדברת על אחד משישה זוגות שיצטר כו להפעיל את ק מי הרפואה על מנת לזכות במשאלת הלב שלכאורה נחשבת כל ככ מובנת מאליה. בדרכ לשמ, היח ימ עמ החברימ הוותיקימ מתפוררימ, המשפחה לא יודעת איכ להתמודד עמ הפיל שבחדר, וגמ בתוכ הזוגות עצממ ישנמ קונפליקטימ, תחושות אשמה ולעיתימ בושה. "בשלב מ וימ רציתי להתאוורר, פניתי לחברה והצ עתי לה שננ ה לקיימ מפגש תמיכה", מ פרת שרה. "היא אמרה שהיא חייבת ל פר לי שהיא בחודש שישי. אז הכנ תי את הרעיונ למגירה. עברנו חמש שנימ של טיפולימ, יומ אחד חזרנו מבדיקות דמ, הייתי על הפ נימ, וכשיצאנו מהרכב היה ילד קטנ בלונדיני עמ עיניימ כחולות שהצביע עלי ואמר 'הנה אמא'. לדורונ זה עשה ממש רע, ואני לעומתו התרגשתי. באותו בב נקלט תי. המחשבה על האירוע חיזקה בי את התחושה כמה ההתמודדות היא שונה מאדמ לרעהו. אחד יפרש אירוע בתור משהו פוגע והשני בתור משהו מחזק". "זוגות חשים בושה, ולא בצדק" במגזר הדתי כולמ מכירימ את כולמ, וזה דווקא  עלול להיות חי רונ בכינו כזה. "התחלנו עמ מפגשימ חודשיימ, ובמפגש הראשונ זוגות. היתה 25 הייתה הופעה של יהונתנ רזאל והגיעו תחושה שאפשר לחתוכ את המתח ב כינ. הפחד מ'מה יקרה אמ נפגוש מישהו מוכר' הורגש באוויר. היומ, ארבע שנימ אחרי, יש הרבה יותר פתיחות לנושא. "אנחנו מכבדימ כל זוג במקומ שלו, לא מעודדימ לטיפולימ, אלא באימ להיות איתמ, נותנימ תמיכה חברתית. אנחנו כנ מטפלימ במיצוי זכויות, ואחד הדב רימ הגדולימ שהצלחנו לעשות הוא לדאוג למעקב זקי קימ באזור השומרונ, אחרי ששמענו מ פר פעמימ על ככ שאינ מענה לבדיקה הזו עד כדי ככ שזוגות נאלצו לעבור דירה". יש בכלל נחמה במילימ כבדות כמו 'אתגר'  ו'שליחות'? "הביטוי 'חשוכי ילדימ' הוא קשה, מתקשר עמ הבושה שהרבה זוגות חשימ שלא בצדק. אצל דורונ הקטע הזה היה מאוד חזק, כי מי שקיבל כזה עונש - כנראה משהו לא ב דר איתו. אחרי שהוא קצת שינה את התפי ה בעניינ, נכנ ה תחושת השליחות. "היינו מוותרימ בשמחה על האתגר הזה, אכ זאת החבילה שלנו. לכל אחד יש את החבילה שלו, כולמ מתמודדימ עמ משהו, אבל מי שמתמודד עמ אתגר הפוריות מרגיש שאפ אחד אחר לא יוכל להבינ אותו. יש יותר שיפוטיות ומעורבות של החברה, לעומת אדמ ש ובל מכל דבר אחר ואפ אחד לא יתערב לו. פעמ מישהו ביקש מאיתנו להיות 'קווטרימ' בברית המילה של בנו, אבל ראינו שה גולה לא עובדת. בפעמ הבאה שהציעו לנו, השבנו בשלילה ואותו אדמ מאוד נפגע. זה • פשוט לא היה נעימ". "חשים בושה שלא בצדק". דודי ושרה בפלר מי שמתמודד עם אתגר הפוריות מרגיש שאף אחד לא מבין אותו. פעם מישהו ביקש מאיתנו להיות 'קווטרים' בברית של בנו, וכשהשבנו בשלילה הוא מאוד נפגע. זה פשוט לא היה נעים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==