שביעי

31 | 29.12.17 | י"א טבת תשע"ח | 287 גיליון שביעי מראש ההר 073-22-11-552 למסירת שמות לתפילה בהר ולתרומות: טלפון | ירושלים 57104 ת.ד המדור בחסות ישיבת הר הבית ……… www.temple-mount.co.il ישיבת הר הבית Yeshivat har habait הרב אליעזר מלמד על • שיא של עולים להר הבית בחנוכה והאם מותר לעמוד במקומות בהם לא עמד בית המקדש? • הר הבית שו"ת הר הבית האם מותר לעלות להר-הבית שאלה: במקומות שבהן לכל הדעות לא עמד בית המקדש, כאשר הדבר נעשה בפיקוח אנשי משמר המקדש שמסבירים היכן מותר לדרוך וכיצד יש לעלות? תשובת הרב אליעזר מלמד: מותר לעלות להר הבית על פי הדרכת אנשי משמר המקדש. ובמיוחד יש בזה ערך בתקופה זו, שיש תועלת בעלייה, לשמירת ריבונותנו שם. ואף הנמנעים אינם אומרים שאסור, אלא גודרים גדר, כדרך שגדרו גדולי תלמדי החכמים שבדורות הקודמים. ופעם שאלתי את הרב הגאון מו"ר הרב שפירא שליט"א ואמר שאי אפשר לאסור את המותר, אמנם גם אינו רוצה להתיר. גם אבי מורי נוקט בעמדה זו, אבל אינו מונע מלעלות למקומות המותרים. יש סוברים שדעת מו"ר הרצי"ה קוק זצ"ל היתה עם האוסרים. אולם נראה לענ"ד, שאם היה רואה שהזהירות היתרה מעליה להר מביאה לאובדן הריבונות ולהפיכת ההר למוקד השנאה נגד ישראל - היה מסכים לדברי הרב גורן שמותר ומצווה לעלות. יבורכו הבנים והבנות העולים בטהרה להר הבית, ותפילה לגילוי הקודש הכללי בלבבם. הרב אליעזר מלמד שליט"א הוא מחבר ספר 'פניני הלכה', רבה של הר ברכה וראש הישיבה במקום את תשובותיו המלאות של הרב מלמד revivim.yhb . org.il ניתן לקרוא באתר לשליחת שאלות עבור שו"ת הר הבית: y.arabiet@gmail.com הרב מלמד הצטרף לשורות העולים להר הבית הרב אליעזר מלמד על הרב הבית הרב יצחק ברנד בהר הרב זאב סולטנוביץ' לראשונה בהר הבית עמולה נגד העליה שמופצת לאחרונה בר חובות ובבתי הכנ ת, הוכיחה שוב כי לעו לימ להר הבית כהלכה יש גב תורני יציב, של עשרות רבנימ גדולי תורה, ומאות תל מידי חכמימ. עולי הר הבית שמחו ביומ חמישי האח רונ לגלות לצידמ את הרב אליעזר מלמד שליט"א מחבר דרת ה פרימ 'פניני הלכה', ראש הישיבה ורבו של הר ברכה. עליית הרב מלמד להר הבית למרות הת רב נו פ שהפתיע ועלה להר הבית בתחילת ימי החנוכה הוא הרב זאב ולטנוביצ', מגדו לי תלמידי הרצי"ה קוק ומקורביו. שיא: יותר מאלף יהודים עלו להר הבית בחנוכה בימי החנוכה נרשמ השנה שיא בהר הבית. יותר מאלפ יהודימ פקדו את הר הבית, מקומ הנ של חנוכה, מ פר שיא מאז שח לעומת חנוכה אשתקד. 34% רורו ועלייה של לראשונה המשטרה לא הגבילה את מ פר היהודימ בקבוצות ואפשרה לכל הממתינימ לע לות יחדיו. שיא תקדימי נרשמ בנר השביעי של יהודימ בקבוצה. 93 חנוכה, אז עלו להר הבית רבימ מנ העולימ דיווחו בהפתעה כי התפללו בהר במשכ כל עלייתמ ללא נזיפות מצד המ שטרה. בכל ימי חנוכה לא נעצר אפ יהודי על תפילה במקומ. ישיבת הר הבית קיבלה במהלכ החג את פני העולימ בכיבוד קל ו ופגניות. רבנים רבים נצפו בהר הבית במהלך חג החנוכה ביניהמ: הרב ישראל אריאל, הרב יצחק לוי, הרב גור גלונ, הרב אורנ דחבש, הרב יאיר וייצ והרב חגי כהנ מישיבת הר ברכה, הרב אייל יעקובוביצ' ראש ישיבת צפת ורבני הישיבה הרב אלישע וולפ ונ, הרב אבי לוריא והרב גד ליאור, הרב יהודה קרויזר ראש ישיבת הרעיונ היהודי, הרב שאול וינגורט ראש ישיבת תומ ודעת, הרב דוד בגנו, הרב יהודה שלוש, הרב שמואל מורנו, הרב מאיר גולדמינצ, הרב יעקב שמעונ, הרב אליהו וובר ראש ישיבת הר הבית, הרב יצחק יעבצ, הרב דביר טל והרב יצחק ברנד.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==