שביעי

20.10.17 | ל' תשרי תשע"ח | 277 גליון שביעי | 2 הערת שוליים אלחנן בן אורי מילה שלנו עיתון לציבור הדתי ' כי הוא אינו מתכוונ לפנות 2 אבי גבאי יושב ראש מפלגת העבודה, אמר השבוע בראיונ ב'ערוצ התנחלויות במ גרת ה כמ שלומ עמ הפל טינימ. בראיונ לכאנ רשת ב' אמר גבאי כי הוא מאמינ בזכותו של העמ היהודי על ארצ ישראל, "אני מאמינ בצדקת קיומנו כאנ. אני מאמינ בככ שכל ארצ ישראל שלנו, הרי אלוקימ הבטיח לאברהמ את כל ארצ ישראל". מיליונ 4.5 עמ זאת, הוא ייג ואמר כי הוא מבינ את הצורכ בפשרה, "אני מאמינ גמ, שמאחר שיש בה ערבימ אז אנחנו צריכימ להתפשר על מנת ליצור מצב שבו אנחנו חיימ במדינה שלנו עמ רוב יהודי והמ חיימ במדינה משל עצממ". לדבריו, הוא תומכ "בפתרונ שתי המדינות בשביל עצמנו, אני לא עו ק בזכויות של הפל טינימ". בנו פ אמר גבאי: "ה יפור הוא מאוד מורכב, אבל א ור לנו להפוכ אותו אלפ יהודימ כלאחר יד". 80 לעוד יותר מורכב על ידי ני יונ לה תכל על פינוי של מיד קמו אנשי מפלגת העבודה שרק לפני זמנ קצר בחרו בגבאי, ותקפו אותו כי הוא הופכ את המחנה הציוני לליכוד ב'. על כולמ עלתה ציפי לבני. בצרחותיה המוכרות מחתה על הדברימ, ואמרה ש"זאת אינה עמדתי, לא עמדת התנועה ולא עמדת המחנה הציוני". אל לנו לה תנוור מדבריו של גבאי מצד אחד, ואל לאנשי מפלגת העבודה לדאוג מצד שני. הרי כולנו זוכרימ את דברי גבאי מלפני מ פר חודשימ, על פיהמ כשיבחר, אמ יבחר, לראשות הממשלה, תהיה אפ השקעה מחוצ לגושי ההתנחלויות ואפ מדרכה לא תתוקנ מחוצ לגושימ לפני שהמדרכה משפחות על גבעה שוממה 20 בטבריה, ירוחמ ודימונה תתוקנ. גבאי הו יפ ואמר: לא כל ישוב של הוא ה-דבר. והרבה יותר חשוב לתת מענה למיליוני אזרחימ שהממשלה שכחה מקיוממ. להפריח את הפריפריה - זו ציונות. להעביר תקציבימ להתנחלויות מבודדות, מאחזימ בלתי חוקיימ וישובימ קטנימ מחוצ לגושימ, שברור שלא יהיו חלק מהמדינה שלנו בכל ה דר עתידי - זו טעות. ממשלה בראשותי תשימ לזה ופ. גבאי לא השתנה ולא ישתנה. יועציו של גבאי בתקופת הפריימריז דאגו לא ופ קולות שמאל, ועכשיו יועציו הכינו לו דפ מ רימ אשר יעביר אליו מצביעי ימינ. לכנ גבאי יוצא בהצהרות שאינ לו משותפ עמ הרשימה המשותפת ואודות שמירת ההתנחלויות. אלא, שאמ גבאי ייבחר לראשות הממשלה, מי שינהל את המדיניות אלה לא אותמ יועצי התקשורת, אלא ציפי לבני זוהר בהלול ויו"ר מר"צ זהבה גלאונ. 277 ' גליון מס פרשת 'נח' 20.10.17 ל' תשרי תשע"ח 24724 , עכו 6444 . כתובת: ת.ד 072-2310000 :' טל 1534-9553325 : פקס www.shvii.co.il את ר: דוא"ל מערכת: ma.shvii@shvii.co.il דוא"ל סטודיו: studio7@shvii.co.il דוא"ל פרסום: sales@shvii.co.il 050-6072869 : לפרסום הפצה: יוסי בן הדור 'מקור ראשון' b 0528908518 @gmail.com 052-8908518 רובי לוזון - 'שביעי' הוצאה לאור: הילה ניסן פרידמן עורכת: מנהל פרסום: 050-6072869 : חיים מיכאליס תמר שוק, ש. כהן, הילה כהן עיצוב: אהרל'ה ויסברג, יוני רוטנברג, כתבים: יוסף ארנפלד אמנון שומרון, טורים ומדורים: שבתאי שירן, חלי בן שחר, יוסף ארנפלד, מאיר פרייליכמן אלחנן בן אורי קריקטורה: דוד תורג'מן הגהה: לוויד וולף, צילום שער: עודד קרני - מנהלת הליגה למערכת שמורה הזכות לקבל או לדחות מודעות שלא עפ"י רוח העיתון. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. תיעדתם אירוע, יש לכם סיפור מעניין, משהו שכדאי שכולם ידעו עליו, מידע חשוב, רוצים לברך מישהו, לאחל מזל טוב? אתם מוזמנים לשלוח לנו: ma.shvii@shvii.co.il חפשו אותנו ב-

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==