"הארגון - המגזין החברתי של ישראל" | 61 | ספטמבר 2021, תשרי תשפ"ב

EC /2007/37 , תקן *נתוני היצרן ע"פ תקן מעבדה ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל. **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב 2009 מנועי בפרסומת( התשס״ט דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי** זיהום מירבי זיהוםמזערי דגם צריכת דלק €€- בליטרים ל ƒ ק״מ דרגת זיהום אויר ,„.€ TDI „ כ״ס, „ קאדי מקסי לייף אוטומט ‰.Š משולב € 0 1 2 3 4 5 6 7 8 רמת בטיחות נמוכה רמת בטיחות גבוהה רמת האבזור הבטיחותי: * 5405 v wcv.co.il הכינו את עצמכם לסטנדרט חדש של איכות וביצועים. בקרוב בישראל. Get ready for The new Caddy Life התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח להרשמה מוקדמת ופרטים נוספים קוד דגם תיאור דגם רמת האבזור הבטיחותי SBJK ‰‰ ,„.€ TDI „ כ״ס, „ קאדי מקסי לייף אוטומט ˜ EC /2007/37 , תקן *נתוני היצרן ע"פ תקן מעבדה ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל. **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ב כב 2009 מנועי בפרסומת( התשס״ט דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי** זיהום מירבי זיהוםמזערי ג צריכת דלק €- בליטרים ל ƒ ק״מ דרגת זיהום אויר ,„.€ TDI „ כ״ס, „ י לייף י אוטומט ‰.Š משולב € 0 1 2 3 4 5 6 7 8 רמת בטיחות נמוכה רמת בטיחות גבוה רמת האבזור הבטיחותי: * 5405 vwcv.co.il הכינו את עצמכם לסטנדרט חדש של איכות וביצועים. בקרוב בישראל. et ready f r The ne a if בלבד. ט.ל.ח ו להרשמה מוקדמת ופרטים נוספים ו תיאור דגם רמת האבזור הבטיחותי ,„.€ TDI י סי לי ף „ כ״ס, אוטומט ˜

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==