"הארגון - המגזין החברתי של ישראל" | 52 | יולי 2019, תמוז תשע"ט

מחייבת התמקדות במטרה מקצוענות לחיסכון לכל מטרה חפשו "חיסכון פלוס" מעל למחצית מכספי קופות הגמל להשקעה * בישראל מנוהלים על ידי אלטשולר שחם של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ומתייחסים ליתרת הנכסים ״ גמל נט ״ *הנתונים לקוחים מתוך אתר של קופות הגמל להשקעה של החברה בהשוואה ליתרת הנכסים של קופות הגמל להשקעה בשוק נכון | אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח | 30.6.2019 ליום אין בדירוגי העבר כדי להעיד על דירוג דומה בעתיד. 51.96 % אלטשולר שחם 6.61% 2.76% 4.30% 2.88% 0.53% 3.77% 3.54% 3.31% 6.88% 0.51% 7.26% 5.63% 0.07%

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==