כאילו זה יומי האחרון | נחמה קפלון

דבר פתח בשנים האחרונות גודל בהתמדה מספר הספרים העוסקים על בזיקנה היבטיה. אשל רואה ביצירת הספרות המקצועית הזאת, בפיתוחה ובטיפוחה מרכיב חשוב במכלול פעולותיה לקידום ענייני הזקנים בארץ. למרבה השמחה הוצאות לאור אחרות זיהו בשנים האחרונות את מרכזיותו של נושא הזיקנה והתוצאה מדף היא ספרים בעברית עשיר, ההולך ומתרחב בכותרים חדשים המיועדים יעד לקהלי מגוונים: זקנים ובני משפחותיהם, רופאים ומטפלים, אנשי מקצוע, סטודנטים ולמעשה מי כל או זה בפן שמתעניין אחר מתחום הזיקנה והגרונטולוגיה. קשה להגזים בחשיבותו ובייחודו של זה ״כאילו יומי האחרון״, יומנה של האישי נחמה קפלן. כשמלאו לה 90 הורעה בריאותה, היא הוגבלה בהליכתה ומיעטה לצאת מהבית אפילו בליווי הסייעת בה. שטיפלה נחמה קפלן, שמאז ומעולם פעם יצר בה הכתיבה, החלה בכתיבת יומן היא אישי. זאת עשתה במשך שנתיים, ממש עד יומה האחרון. אין נושא שנחמה לא קפלן מתייחסת אליו ביומנה בפתיחות ובאומץ מעוררי השתאות. באותו לב גילוי היא שבו מבקרת תכנית שראתה בטלוויזיה או מתארת אירוע חדשותי את שהסעיר היא המדינה מצב על כותבת בריאותה, מכאוביה, תקוותיה. היא מזג על מספרת ועל האוויר התנודות במצב והיא רוחה את מתארת בניה וקרובי משפחתה, לעיתים פונה אליהם ישירות ביומנה, ולמעשה - נפרדת מהם. התוצאה הוא מסמך מדויק וצלול, ידי על שנכתב אשה שברגעיה הקשים ביותר היתה לכל ערנית הנעשה סביבה והגיבה בחיוניות, בביקורתיות, באמפתיה, בהומור ובעצב. בשונה מספרים אחרים אנו שבהם מציעים לזקנים ולבני משפחה דרכים וכלים להתמודד עם מצבים - שונים לפנינו עדות ממקור ראשון. ספר זהו חובה, פשוטו כמשמעו, לכל העוסקים בזיקנה ולכל מי שעובדים ומסייעים לאנשים זקנים. בלי אולי - לכך שהתכוונה נחמה קפלן לנו העניקה הזדמנות נדירה להיכנס לעולמה של הפנימי אשה המתמודדת בתבונה, בפיכחון ובגבורה עם מצבה הגופני והנפשי, ומתוך היא מודעות בני את מכינה משפחתה וסביבתה הקרובה וכמובן את - עצמה לימיה האחרונים. פרופ׳ יצחק בריק מנכ״ל אשל [ 5 ]

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==