עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 34

"אלחםבמי שרוצים
להחלישאתבית
המשפט". שרתהמשפטים
לבני בלשכתהבקריית
הממשלהבתלאביב
אפריל4102
עורךהדין
׀
34
הראיון
עםשרתהמשפטיםציפי לבני
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...132
Powered by FlippingBook