עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 3

90%
נבו %09
כל השאר
תקדין, לו-דטה,
פסק-דין, דינים
ואח'
סטודיו גדעון דן, ירושלים
*
מהשופטים
90%
מהפקליטיםבשירותהמדינה
90%
מציבורעורכי הדין
90%
בחרו בנבו כאתרהמשפטי המועדףעליהם
אתר נבו הואהאתרהמשפטי הנפוץבישראל
שופטים ופרקליטים אשר בחרו בפועל מתוך רשימתמאגריםשל ספרותמקצועית (נבו, תקדין, דינים וכו').
*
שוק המאגריםהמשפט גדול מ-%001 ומשרדים רבים רוכשים יותר ממאגר אחד.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 2,132
Powered by FlippingBook