עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 129

,
MEMBERS
חברי מועדון
בואו לראותאת כל השינוייםהחדשיםשמועדון החברים עבר
לאחרונה וליהנותממבצעיםבלעדייםבמגוון ענקשלתחומים.
לפרטיםוהזמנות: 202-505-995-1
קבוצתישראכרט
התחדשנו בהנהלהחדשהעםבשורה
והבטחהלהיותהמועדון הכי שווהבארץ!
נדל”ן
דיליםבלעדיים
לכלהעולם
הפרויקטים
הגדוליםבהנחות
ענקיות
תיירות
הופעות
מסובסדות
כליום
תרבות
%51הנחה
בחנויות"אבי סופר"
מוצרי חשמל
בלעדי! הנחות
ב-3חברותהדלק
הגדולות
דלק
%5.51הנחה
בשופרסל
מזון
מועדון חבריםעו"ד ורו"ח
1,130,131 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,...132
Powered by FlippingBook