Background Image
Next Page  1 / 40
Basic version Information
Show Menu
Next Page 1 / 40
Page Background

חשו ו ן תשע"ה / נ ו במב ר 4102 / ג י ל י ו ן 111

עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך מיסודה של הסתדרות המורים בישראל

|

הקרן לקידום מקצועי

|

עיתון חדשות החינוך, בהוצאת הסתדרות המורים בישראל

מדוע כדאי ללמוד מדיטציה בבתי הספר רווית שרף עמ׳ 42 חילונים ודתיים מבקשים להתגבר על  תמירה גלילי | הקיטוב - ולהתחיל בילדים המנהלים שעוזרים לתלמידים לא מוותרים מאת לימור דומב משכונות קשות להאמין בעצמם חיים ביחד 10 אורים ואירועים שפע דרכים לחגוג את חנוכה יעל אפרתי 26 14 סודי בהחלט איך תשמרו על פרטיות ברשת 40