מרכז להשתלמויות מבית הסתדרות המורים | השתלמויות תשפ"ב

הסתדרות המורים בישראל מציעה קורסים מובחרים לחבריה. הקורסים מיועדים למורים בשבתון ולמורים שאינם בשבתון. סדרי הרשמה לכל מרכז סדרי הרשמה משלו וטפסי הרשמה המיוחדים לו. הרישום לקורסים באמצעות אתר הסתדרות המורים בכתובת: . מרכז להשתלמויות - פיתוח מקצועי – www.itu.org.il התשלום עבור ההשתלמויות נגבה ישירות מקרנות ההשתלמות לעובדי הוראה (הסתדרות המורים) על ידי מרכז להשתלמויות מבית הסתדרות המורים.* * עמית בקרן עגור, ישלם ישירות עבור ההשתלמות ויגיש את הקבלות לבנק הבינלאומי לקבלת החזר לפי כללי עגור. התשלום ייגבה בהתאם לתעריף של קרנות השתלמות לעובדי הוראה (הסתדרות המורים). בונוסים למורים בשבתון וחיפה 550 מורים בשנת שבתון הלומדים במרכזים: תל-אביב והמרכז - קוד מוסד את מלוא מכסת השעות שאושרו להם על ידי הקרן, 1370 והצפון - קוד מוסד זכאים לשעות לימוד נוספות באותה שנה ובאותו קוד מוסד ללא תשלום נוסף, לפי הפירוט הבא: גמולי השתלמות עובדי הוראה, המשתלמים בנושאים הקשורים בעבודתם בבית הספר, ובכלל זה נושאי העשרה ופיתוח אישי, המאושרים על ידי משרד החינוך, זכאים לקבל גמולי השתלמות המעניקים תוספת לשכרם באורח קבוע. מורה משתלם חייב להשתתף לפחות משעות ההשתלמות על מנת שלימודיו יוכרו לגמול. 80%- ב הקורסים המזכים בגמול עם ציון מחייבים הגשת עבודה בסיום הקורס. קורסים במסגרת מתווה “אופק חדש” קידום בדרגה ב”אופק חדש” מחייב לימודים בקורסים המוכרים למתווה ״אופק זכאים לצבור שעות ל״אופק חדש״. הקורסים בשנת שבתון חדש״. עובדי הוראה במרכז להשתלמויות מבית הסתדרות המורים המוצעים למורים העובדים במסגרת ״אופק חדש״ מוכרים לקידום בדרגה על ידי משרד החינוך. מורה לפחות משעות ההשתלמות על מנת שלימודיו 80%- משתלם חייב להשתתף ב יוכרו לדרגה. • הקורסים המוכרים ל”אופק חדש” מחייבים הגשת עבודה בסיום הקורס. • עם הרשמתו מביע המשתלם את הסכמתו להעברת פרטיו האישיים למשרד החינוך / קרנות ההשתלמות על מנת להכיר בלימודיו. מידע כללי למשתלמים תשפ״ב ש"ש 4 ש"ש 2 ש"ש 16 - שבתון מלא ש"ש 8 - חצי שבתון זכאות לשעות שבתון על-ידי קרנות ההשתלמות שעות בונוס 4

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==