בית הספר המרכזי להשתלמות מורים | השתלמויות תשפ"א

5 מידע כללי למשתלמים תשפ"א הסתדרות המורים בישראל מציעה קורסים מובחרים לחבריה. הקורסים מיועדים למורים בשבתון ולמורים שאינם בשבתון. סדרי הרשמה לכל מרכז סדרי הרשמה משלו וטפסי הרשמה המיוחדים לו. הרישום לקורסים באמצעות אתר הסתדרות המורים בכתובת: – השתלמויות - בית הספר המרכזי להשתלמות מורים. www.itu.org.il התשלום עבור ההשתלמויות נגבה ישירות מקרנות ההשתלמות לעובדי הוראה על ידי בית הספר המרכזי להשתלמות מורים. בונוסים למורים בשבתון וחיפה 550 מורים בשנת שבתון הלומדים במרכזים: תל-אביב והמרכז - קוד מוסד את מלוא מכסת השעות שאושרו להם על ידי הקרן, 1370 עכו והצפון - קוד מוסד זכאים לשעות לימוד נוספות באותה שנה ללא תשלום נוסף (באותו קוד מוסד), לפי הפירוט הבא: גמולי השתלמות עובדי הוראה, המשתלמים בנושאים הקשורים בעבודתם בבית הספר, ובכלל זה נושאי העשרה ופיתוח אישי, המאושרים על ידי משרד החינוך, זכאים לקבל גמולי השתלמות המעניקים תוספת לשכרם באורח קבוע. מורה משתלם חייב להשתתף לפחות משעות ההשתלמות על מנת שלימודיו יוכרו לגמול. 80%- ב הקורסים המזכים בגמול עם ציון מחייבים הגשת עבודה בסיום הקורס. קורסים במסגרת מתווה "אופק חדש" קידום בדרגה ב"אופק חדש" מחייב לימודים בקורסים המוכרים למתווה אופק זכאים לצבור שעות לאופק חדש. הקורסים בבית בשנת שבתון חדש. עובדי הוראה הספר המרכזי להשתלמות מורים המוצעים למורים העובדים במסגרת ״אופק חדש״ 80%- מוכרים לקידום בדרגה על ידי משרד החינוך. מורה משתלם חייב להשתתף ב לפחות משעות ההשתלמות על מנת שלימודיו יוכרו לדרגה. הקורסים המוכרים ל"אופק חדש" מחייבים הגשת עבודה בסיום הקורס. מורים בשנת שבתון שימו לב! ניצול שעות הלימוד העומדות לרשותכם בקרנות ההשתלמות לעובדי הוראה ניתן למימוש בהשתלמויות בלבד. תקציב לא מנוצל של שעות ההשתלמות לא יעמוד לרשותכם! ש"ש 4 ש"ש 2 ש"ש 16 - שבתון מלא ש"ש 8 - חצי שבתון זכאות לשעות שבתון על-ידי קרנות ההשתלמות שעות בונוס

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==