BizTech

חיים פרידלנדר נדמה שלאן שלא נלך ניתקל בצירוף המילים: חרדיות בהיי-טק. ארגונים וולונטריים או מסחריים הכניסו את צמד המילים לחיינו וכבר אי אפשר להימלט מהן. שדכניות מנוסות הפכו את ההתמחות בתחום לתג מחיר גבוה במיוחד, קורסי הכשרה צצים בסמינרים כפטריות אחרי הגשם והרבנים נותנים את ברכתם. גם קברניטי המדינה מגלגלים את צירוף המילים על לשונם, כשהם נשאלים על המחסור העצום של עובדים בתחום היי-טק. אבל, בניגוד לתדמית, אם צוללים למספרים, מגלים שהמציאות הרבה יותר אפרורית אלף עובדים 320- מהחלומות והתקוות. כ 9,100 בישראל בתחום היי-טק, מתוכם רק 5,200- עובדים משתייכים למגזר החרדי, כש מכלל 1.6% מתוכם הן נשים. בסך הכל העובדים הן נשים חרדיות העובדות בתחומי היי-טק. מצד שני, ניתוח מעמיק יותר של המספרים מעלה תמונה אופטימית שמצדיקה את אז: בתוך עשור שיעור הנשים החרדיות ָ הבּ 2010- . אם ב 2.5 בהיי-טק גדל ביותר מפי שיעור הנשים החרדיות בתחומי ההיי-טק מכלל הנשים החרדיות 2.5% עמד על העובדות, שיעורן הגיע מעט אחרי מחצית וכמעט השתווה 6.3%- העשור כבר ל לשיעור הנשים הלא חרדיות בתחום העומד . יתרה מכך, שיעור החרדיות 7.1% על העובדות בתחום גדל ככל שהן צעירות יותר .24 עד 19 ומגיע לכעשרה אחוזים בגילאי כך עולה מנתונים שפרסמה המשנה ליו"ר המכון החרדי למחקרי מדיניות ניצה קסיר. הנתונים מעלים כי ההשתלבות האיטית והדרגתית הפכה בשנים האחרונות לשטף של ממש. כך למשל, בקרב נשים בגילאי עובדות בתחום ההיי-טק, 3% רק 44 עד 35 לעומת עשרה אחוזים בקרב לא חרדיות. מספר העובדות בתחום 30-34 בשכבת הגיל ,9% 29 עד 25 ובגילאים 8%- מזנק כבר ל כשבשכבות הגיל המקבילות בקרב נשים לא חרדיות, שיעור המועסקות בתחום עומד על 24 עד 19 – . בשכבת הגיל היותר צעירה 11% – שיעור החרדיות המועסקות כבר עומד על עשרה אחוזים, בעוד בנות גילן הלא חרדיות כלל לא עובדות בתחום, אלא בלימודים או בטיולים אחרי צבא וכדומה. כלומר, בשנים האחרונות העובדות החרדיות יוצאות יותר ויותר לתחום, מתמחות בו בעודן צעירות וצוברות פערי ניסיון משמעותיים על בני גילן שלא מהמגזר. מחזון למציאות הנתונים מעלים שכיום יותר ויותר תלמידות סמינרים לומדות במסלולי הכשרה מתאימים לתחום והן לא מתחרטות על כך, בניגוד לחברותיהן. סקר של המכון החרדי למחקרי מדיניות העלה כי שיעור ) נרשם 79%( השביעות הרצון הגבוה ביותר בקרב בנות שבחרו ללמוד בסמינר במסלול הנדסאות תוכנה. יותר מהוראה או הנהלת .)40%( ) או מגרפיקה 51%( חשבונות מבוגרות מסלולי 92%- הסקר גם מצא ש המספרים האמתיים מאחורי צמד המילים הכי מדובר בעשור האחרון: על עבר, הווה ועתיד, על חזון שהפך למציאות, על רמת • חרדיות בהיי-טק הלימודים בתחום בסמינרים ועל חברות שעושות הכל על מנת להתאים את וגם: מדוע כמעט ואין יזמות היי-טק חרדיות? • עצמן לעובדות החרדיות ממחשב תביא לחמה B i zTe c h 22

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==