שיעור חופשי / אדר תשעח / מרץ 2018 / גליון 124

עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך ע.ר. הסתדר ו ת המ ו ר י ם מ י ס ו דה של 114,559 משתתפים לקחו חלק בפעולות עמותת המורים 2017 בשנת 3,925 משתתפים לקחו “מפגשים 77- חלק ב 44 בגוון אחר“ כולל "מפגשי קולנוע" ימי עיון ומפגשים בנושא קידום מעמד המורה, מקצוע ההוראה, והעשרה בתכנים מרתקים. 9,832 עמיתים השתתפו סדנאות 153- ב במסגרת "ארגז כלים" סדנאות עבודה בקבוצות קטנות, הכוללות התנסות חוויתית, אישית ומעשירה. עובדי הוראה השתתפו סדנאות והרצאות 1,457- בכ לקידום ופיתוח ההוראה ומעמדה. הסדנאות וההרצאות מבוצעות על פי הזמנת מוסדות החינוך ומיועדות לצוותי מורים במוסדות החינוך, קבוצות על פי תפקידים או שלבי חינוך, ולכל הרכב אחר. 56,823 133- משתתפים לקחו חלק ב סיורים לימודיים. הסיורים הלימודיים (סניפיים וארציים) כללו ביקורים ביעדים שונים והדרכות בנושאי הכרת הארץ, נופיה, עברה ההיסטורי ועוד. הסיורים התקיימו בשעות אחה”צ ובחופשות יום שלם. סיורים עם לינה. 5 הסיורים כללו 2,421 מחזורי 425- משתתפים לקחו חלק ב פעילות, עיון ותרבות בבתי מלון, והשתתפו סיורים. 499- הרצאות ואירועים, בכ 899- בכ מפגשי עמיתים בשבתות ובחופשות בבתי מלון באווירה חברתית ונינוחה. הפעילויות תואמו לצרכיהם של העמיתים בחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, והערבי וכללו הרצאות, דיונים, סיורים לימודיים, אירועים תרבותיים ועוד. כנסים ארציים 6- עמיתים השתתפו ב הכוללים לינה. כנסים בתל אביב בנושא ״ביחד נעשה את השינוי״ 2 ״אסטרטגיות לחיים״ כנסים בירושלים בנושא 2 כנסים באסיינדה בנושא ״כח העוצמה להשגת 2 יעדים בחיים״ 36,395 03-6928223 : פקס | 03-6928222 : טלפון | 6296912 תל אביב 8 רח’ בן סרוק www.itu.org.il למ ידע והרשמה: אתר האינטרנט 5,163

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==